Spring til indhold

Dansk Center for Hjernerystelse

Hovedpointer fra international konference om sport-relateret hjernerystelse

Dansk Center for Hjernerystelse deltog i slutningen af oktober i den internationale konference om sport-relateret hjernerystelse i Amsterdam. Vi har taget nogle vigtige pointer med hjem fra konferencen, som har stor betydning for, hvordan man skal håndtere hjernerystelse i sportsverdenen. Men de kan også få betydning for den måde, vi fremover – både nationalt og internationalt – betragter hjernerystelse på, og hvordan og hvornår personer med hjernerystelse skal behandles.

Bør personer med længerevarende følger efter hjernerystelse tilbydes ergoterapeutisk udredning og intervention?

Siden efteråret 2020 har tre ergoterapeuter fra Center for Hjerneskade været i gang med at undersøge, hvordan længerevarende symptomer efter hjernerystelse påvirker de hjernerystelsesramtes hverdag og evne til at varetage hverdagens gøremål. Og om netop denne målgruppe kan have glæde af at få tilbudt ergoterapeutisk udredning og intervention.