Posttraumatisk hovedpine

Posttraumatisk hovedpine efter hjernerystelse er et af de mest almindelige symptomer og udvikles hos 30 til 90% af alle personer med hjernerystelse1,2,3. Forskning peger på, at det er mere almindeligt at udvikle posttraumatisk hovedpine (PTH) efter hjernerystelse end efter sværere hovedtraumer1.

Hovedpinen kan optræde med forskellig intensitet og hyppighed, og kan for nogle personer være meget invaliderende1,4. Størstedelen, der udvikler posttraumatisk hovedpine efter hjernerystelse, kommer sig inden for de første dage eller uger, men 15-65% oplever stadig symptomer efter et år5. For 4,7% af mænd og 2,4% af kvinder varer symptomerne ved igennem hele livet4.

I de tilfælde, hvor hovedpine forekommer i mere end 3 måneder, taler man om kronisk eller vedvarende posttraumatisk hovedpine6.

Hvad er posttraumatisk hovedpine efter hjernerystelse

I litteraturen hersker der en del uenighed om, hvordan posttraumatisk hovedpine reelt opleves, men det bliver beskrevet, at posttraumatisk hovedpine grundlæggende kan ligne følgende to slags hovedpine1:

  • Årsagen til et migræneanfald er, ifølge Nationalt Videnscenter for Hovedpine, kemiske forstyrrelser i hjernen, som medfører udvidelse af blodkarrene i hjernen og frigivelse af smertefremkaldende stoffer omkring blodkarrene.
  • Et migræneanfald varer som oftest mellem få timer og 3 døgn, hvor smerten karakteriseres som kraftig og dunkende i takt med pulsen. Smerterne vil ofte sidde i én side af hovedet og blive forværret ved anstrengelse.
  • Andre symptomer kan optræde sammen med hovedpinen, f.eks. kvalme og overfølsomhed over for lys eller lyd.
  • Migræne kan desuden optræde med aurasymptomer (forsvarsler), der ofte kommer forud for et anfald. De mest hyppige aurasymptomer er syns- og føleforstyrrelser.

Posttraumatisk hovedpine efter hjernerystelse

  • Årsagen til spændingshovedpine er ikke helt fastlagt, men hovedpinen vil ofte hænge sammen med smerter fra muskler og væv omkring nakken, kraniekanten eller på ydersiden af hovedet. Ved hyppig spændingshovedpine kan der være tale om smerteoverfølsomhed i centralnervesystemet. Derudover kan hovedpinen også skyldes muskuloskeletale eller vestibulo-okulomotoriske påvirkninger forårsaget af traumet2. Hovedpine, der skyldes muskuloskeletale eller vestibulo-okulomotoriske dysfunktioner, vil blive forværret ved aktivitet.
  • Et hovedpineanfald karakteriseres som trykkende eller pressende smerte af let til moderat styrke. Smerten sammenlignes ofte med et bånd, der strammer om hovedet.
  • For at få diagnosticeret spændingshovedpine må der ikke optræde migrænelignende følgesymptomer, f.eks. opkast eller lys-/lydoverfølsomhed.

 

Hvad er posttraumatisk hovedpine

Du kan læse mere på Nationalt Videnscenter for Hovedpines hjemmeside.

Hovedpinesygdomme diagnosticeres efter klare og valide diagnostiske kriterier på baggrund af symptomer. Det vil sige hvad patienten oplever og beskriver. Du kan læse mere på Nationalt Videnscenter for Hovedpines hjemmeside.

Hvordan opleves posttraumatisk hovedpine efter hjernerystelse

Et studie, der undersøgte de typiske karakteristika ved posttraumatisk hovedpine blandt 100 hjernerystelsespatienter med symptomet, fandt, at hovedpinen blev oplevet som en kombineret pressende og bankende smerte blandt 45% af patienterne, mens 32% oplevede en rent pressende hovedpine. 18% oplevede en rent bankende smerte4. De fleste oplevede desuden posttraumatisk hovedpine hver eller hver anden dag4.

Hos patienter, hvor symptomerne ikke umiddelbart adskiller sig fra migræne, betegnes tilstanden også som posttraumatisk migræne2. Posttraumatisk migræne kan optræde både med og uden aura2.

Et studie af sportsrelateret hjernerystelse påviste desuden længere rehabiliteringsforløb hos de hjernerystelsesramte, der oplevede deres posttraumatisk hovedpine som migrænelignende hovedpine end dem, hvor hovedpinen tog form som spændingshovedpine7.

Posttraumatisk hovedpine dækker både over nyopstået hovedpine og forværring af hovedpine, der allerede eksisterer forud for et traume. Det gør det forskningsmæssigt svært, da de færreste patienter har været fuldstændig symptomfri før et traume8.

Kilde

1: Marshall S, Bayley M, Berrigan L, Fischer L, Gilbert N, McCullagh S, Ouchterlony D, Velikonja D, Rockwell C.  et al. Guideline for Concussion/Mild Traumatic Brain Injury and Persistent Symptoms. Diagnosis/assesment of Concussion/mTBI. Ontario Neurotrauma Foundation. 2018; 3: 12-18.
http://www.braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/adult-concussion-guidelines-3rd-edition.pdf

2: Nordhaug LH, Linde M, Follestad T, Skandsen Ø N, Bjarkø VV, Skandsen T, et al. Change in Headache Suffering and Predictors of Headache after Mild Traumatic Brain Injury: A Population-Based, Controlled, Longitudinal Study with Twelve-Month Follow-Up. J Neurotrauma. 2019;36(23):3244-52.
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/neu.2018.6328

3: Andersen AM, Ashina H, Iljazi A, Al-Khazali HM, Chaudhry B, Ashina M, et al. Risk Factors for the Development of Post-Traumatic Headache Attributed to Traumatic Brain Injury: A Systematic Review. Headache. 2020;60(6):1066-75. 
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/head.13812

4: Ashina et al., 2020. Ashina H, Iljazi A, Al-Khazali HM, Ashina S, Jensen RH, Amin FM, et al. Persistent post-traumatic headache attributed to mild traumatic brain injury: Deep phenotyping and treatment patterns. Cephalalgia : an international journal of headache. 2020;40(6):554-64. 
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/head.13812

5: Giza C, Greco T, Prins ML. Concussion: pathophysiology and clinical translation. Handbook of Clinical Neurology. 2018;158(3):51-61.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444639547000069?via%3Dihub

6: Capi M, Pomes LM, Andolina G, Curto M, Martelletti P, Lionetto L. Persistent Post-Traumatic Headache and Migraine: Pre-Clinical Comparisons. International journal of environmental research and public health. 2020;17(7). 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177371/pdf/ijerph-17-02585.pdf

7: Seifert T. The relationship of migraine and other headache disorders to concussion. Handb Clin Neurol. 2018;158:119-26. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444639547000124?via%3Dihub

8: Mihalik JP, Register-Mihalik J, Kerr ZY, Marshall SW, McCrea MC, Guskiewicz KM. Recovery of posttraumatic migraine characteristics in patients after mild traumatic brain injury. The American journal of sports medicine. 2013;41(7):1490-6.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0363546513487982