Spring til indhold

Hjernerystelse hos sportsfolk

Der kan forekomme hjernerystelse hos sportsfolk. 

Hjernerystelse hos sportsfolk

Hjernerystelse hos sportssfolk kan forekomme og ses  i forbindelse med forskellige former for sport.2,7 Denne form for hjernerystelse, hvor skaden specifikt pådrages i forbindelse med sport, bliver ofte behandlet i forskningen som en separat tilstand,2,8 og betegnes Sports-Related-Concussion (SRC).

Hjernerystelse hos sportsfolk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hjernerystelse og sport

På trods af forskellen på hvordan SCR og øvrige hjernerystelser bliver erhvervet, ses der næsten et identisk sygdomsbillede. Tilsvarende er de biomekaniske baggrunde og de patologiske træk for SRC og øvrige hjernerystelser sammenlignelige 1,2 Ligesom øvrige hjernerystelser ses der for SRC også et heterogent sygdomsbillede, hvor både prognose og den generelle kliniske profil varierer afhængigt af en lang række individuelle faktorer.5,6,9

Forskningen inden for SRC udnytter, at det er muligt at lave baseline-målinger på sportsfolk inden hjernerystelsen erhverves, og at sportsfolk udgør homogene og sammenlignelige grupper. Der er formentlig et større behandlingsmæssigt fokus på personer med SRC, og deres forbedring måles ofte på, i hvilken udstrækning de er i stand til at genoptage sportsudøvelsen.7 For øvrige personer, der rammes af hjernerystelser, benyttes måleinstrumenter, der måler på f.eks. evnen til at bearbejde symptomer, symptomoplevelsen i sig selv og generel livstilfredshed efter skaden.3,4,9

Det synes således ikke at være patologiske og biomekaniske forskelle mellem SRC og øvrige hjernerystelser. Se definition på, hvad er en hjernerystelse. Men der er forskel i den situationelle kontekst, som skaden erhverves i, og muligheden for at gennemføre forskning (bl.a. kan der indgå funktionsmål før og efter skaden hos SRC), og muligheden for tydelige outcome-mål i forhold til de sportsmæssige præstationer hos personer med SCR.

  1. Sussman ES, Pendharkar AV, Ho AL, Ghajar, J. Mild traumatic brain injury and concussion: terminology and classification. Handbook of clinical neurology. Sports neurology. 2018; 158: 21-24
  2. McCrory P, Fedderman-Dermont P, Dvorák J, Cassidy JD, McIntosh A, Vos PE, Echemendia RJ, Meeuwisse W, Tarnutzer AA. What is the definition of sports-related concussion: a systematic review. Br J Sports Med. 2017; 51:877–887.           
  3. Røe C, Sveen U, Alvsåker K, Bautz-Holter E. Post-concussion symptoms after mild traumatic brain injury: influence of demographic factors and injury severity in a 1-year cohort study. Disabil. Rehabil. Disabil. 2009; 31(15): 1235-1243,
  4. Sharp DJ, Jenkins PO. Concussion is confusing us all. Pract Neurol. 2015; 15: 172–186.
  5. Rowson S, Duma SM, Stemper BD, Shah A, Mihalik JP, Harezlak J, Riggen LD, Giza CC, Difiori JP, et al. Correlation of concussion symptom profile with head impact biomechanics: a case for individual-specific injury tolerance. J Neurotraum. 2018. 35(4), 681–690
  6. Rowson, S, Eamon CT, Duma SM, Stemper B, Shah A, Harezlak J, Riggen L, Mihalik JP, Guskiewicz KM, et al. Accounting for Variance in Concussion Tolerance Between Individuals: Comparing Head Accelerations Between Concussed and Physically Matched Control Subjects. J Neurotraum. 2019; 47(10): 2048-2056.
  7. Collins MW, Kontos AP, Reynolds E, Murawski CD, Fu FH. A comprehensive targeted approach to clinical care of athletes following sports-related concussion. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013; 22: 235–246                        
  8. Collins MW et. al Statements of Agreement From the Targeted Evaluation and Active Management (TEAM) Approaches to Treating Concussion Meeting Held in Pittsburgh, October 15-16 2015. Congress of neurological surgeons 2015; 79(6): 912-929
  9.  Thastum MM, Rask CU, Næss-Schmidt ET, Tuborgh A, Jensen J, Svendsen S, Nielsen JF, Schröder A. Novel interdisciplinary intervention, GAIN, vs. enhanced usual care to reduce high levels of post-concussion symptoms in adolescents and young adults 2-6 months post-injury: A randomised trial. EClinical medicine 2019; 17: 1-14H