Spring til indhold

Behandlingstilbud

Der findes forskellige behandlingstilbud til personer med hjernerystelse afhængig af, hvor i Danmark du bor.
 
Nedenfor finder du behandlingstilbud til børn, unge og voksne. 
 

Behandlingstilbud til børn og unge

Det er meget forskelligt, hvilke muligheder der er for hjælp til børn og unge med længerevarende følger efter hjernerystelse. Det afhænger af, hvor i landet man bor.

Hjerneskadekoordinatorer i kommuner

I nogle kommuner er der ansat hjerneskadekoordinatorer, som også varetager hjernerystelsesområdet. De vil kunne hjælpe med, hvor man kan få hjælp.

I andre kommuner varetager hjerneskadekoordinatorerne kun hjerneskadeområdet, men nogle af dem har måske også viden om, hvor det er muligt at få hjælp efter en hjernerystelse i den givne kommune.

Egen læge

Egen læge kan henvise videre til pædiatrisk ambulatorium, hvor børnelæger kan udrede barnet.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Kommunens pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) kan også yde generel rådgivning i tilfælde af, at der er problemer relateret til barnets skolegang. I nogle kommuner kan forældre selv kontakte PPR, i andre kommuner kontaktes PPR via barnets institution eller skole.

Centre med særlig viden om hjernerystelse

Der er desuden nogle institutioner, som tilbyder specifikke og koordinerede indsatser for børn og unge med længerevarende følger efter hjernerystelse. Disse er eksempelvis Vejlefjord Rehabilitering, Hjerneskadecenter Virum, og Neurocenter for børn og unge ved Center for Hjerneskade, København. Henvisningsveje til centrene er forskelige. Centrene kan kontaktes for råd og vejledning i forhold til henvisningsprocedure. I visse tilfælde kan forsikringsselskabet betale for forløbet.

Mentorordning i regioner

I nogle regioner har man desuden en mentorordning, hvorigennem barnet/den unge kan få hjælp.

Privatpraktiserende sundhedsprofessionelle

Der findes derudover en bred vifte af privatpraktiserende sundhedsprofessionelle, der tilbyder behandling efter hjernerystelse. Vi anbefaler, at du vælger en behandler med viden og erfaring inden for hjernerystelsesområdet.

Behandlingstilbud til voksne

Det er meget forskelligt, hvilke muligheder der er for at få hjælp til voksne med længerevarende følger efter hjernerystelse. Det afhænger af, hvor i landet man bor.

Find behandlingstilbud gennem: 

Hjernerystelsesforeningen

Sundhed.dk

Hjerneskadekoordinatorer

I nogle kommuner er der ansat hjerneskadekoordinatorer, som også varetager hjernerystelsesområdet. De vil kunne hjælpe med, hvor man kan få hjælp.

I andre kommuner varetager hjerneskadekoordinatorerne kun hjerneskadeområdet, men nogle af dem har måske også viden om, hvor det er muligt at få hjælp efter en hjernerystelse i den givne kommune.

Privatpraktiserende sundhedsprofessionelle

Der findes en bred vifte af privatpraktiserende sundhedsprofessionelle, der tilbyder behandling efter hjernerystelse. Vi anbefaler, at du vælger en behandler med viden og erfaring inden for hjernerystelsesområdet.

 

Læs også siden om

Behandling af senfølger

Sidst opdateret: 21. februar 2023.