Spring til indhold

Medarbejdere

Dansk Center for Hjernerystelse bliver drevet af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere og eksterne konsulenter med kompetencer inden for blandt andet neuropsykologi, optometri, fysioterapi, forskning og kommunikation. 

Du finder herunder en samlet liste over medarbejdere i Dansk Center for Hjernerystelse: 

Hana Malá Rytter

Daglig leder

Hana er cand.psych og har en Ph.d. i neuropsykologi. Hun har flere års erfaring med forskning og formidling af viden om hjernen, kognition, erhvervet hjerneskade og neurorehabilitering. Udover at være daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse er Hana også lektor i neuropsykologi ved Københavns Universitet og ved neurologisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

E-mail: Hana.Mala@cfh.ku.dk

Alexander Sørensen medarbejder i Dansk Center for Hjernerystelse

Alexander Sørensen

Akademisk medarbejder

Alexander er neuropsykolog og cand.psych. Han har tidligere arbejdet klinisk med udredning, rehabilitering og samtaleforløb på tværs af to neurologiske afsnit på Bispebjerg hospital, herunder med traumatisk hjerneskade, neurodegenerative lidelser og apopleksi.

Alexander er projektleder på projektet “Brugergenereret hjælp til ofre for  hjernerystelse”

E-mail: Alexander.Sorensen@cfh.ku.dk

Ryan Lauridsen

Akademisk medarbejder

Ryan er uddannet optometrist og cand.san.optom. Udover at arbejde i Dansk Center for Hjernerystelse, arbejder Ryan også for Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense. Her arbejder han med rehabilitering af borgere med hjernerystelse og hjerneskade med henblik på at forbedre synsfunktionen. Denne erfaring tager han med som projektleder på projektet ”Screeningsværktøj til måling af visuelle symptomer” i Dansk Center for Hjernerystelse.

E-mail: Ryan.Lauridsen@cfh.ku.dk

Kia Heiberg-Jørgensen medarbjeder i Dansk Center for Hjernerystelse

Kia Heiberg-Jørgensen

Kommunikationsmedarbejder

Kia er cand.mag i kultur og formidling, og har siden 2007 arbejdet bredt med kommunikation, især inden for digital kommunikation på et praktisk og strategisk niveau. Hun er ansvarlig for centerets strategiske og praktiske kommunikation og formidling.

E-mail: Kia.Joergensen@cfh.ku.dk 

Irene Conradsen

Ekstern konsulent

Irene er fysioterapeut og cand.scient.san. Hun har mere end 10 års klinisk erfaring med neurorehabilitering, og har arbejdet med forsknings- og udviklingsarbejde inden for neurorehabilitering i 6 år.
 
Irene er tilknyttet centret som ekstern konsulent. 
 

Victoria Bang-Hansen

Studentermedhjælper

Victoria læser psykologi på sin bachelor på Københavns Universitet. 
 
 

Emma Priis Heglund Frostholm

Studentermedhjælper

Emma læser psykologi på sin bachelor på Københavns Universitet. 

Clara Friis Damlund

Studentermedhjælper

Clara er i gang med sin bachelor, hvor hun læser psykologi på Københavns Universitet. 

 

Amalie Stok

Studentermedhjælper

Amalie læser til fysioterapeut på Københavns Professionshøjskole. 

Fysioterapeutisk konsulentbistand

Udover de faste medarbejdere og den eksterne konsulent i Dansk Center for Hjernerystelse er der tilknyttet fysioterapeutisk konsulentbistand fra Center for Hjerneskade

Senest opdateret: 1. maj 2023.