Medarbejdere

Dansk Center for Hjernerystelse bliver drevet af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere med kompetencer inden for blandt andet forskning, neuropsykologi,  kommunikation og ekstern konsulentbistand inden for fysioterapi. 

Du finder herunder en samlet liste over medarbejdere i Dansk Center for Hjernerystelse: 

Neuropsykolog, PH.d og lektor i hjernerystelse

Hana Malá Rytter

Daglig leder

Hana er cand.psych og har en Ph.d. i neuropsykologi. Hun har flere års erfaring med forskning og formidling af viden om hjernen, kognition, erhvervet hjerneskade og neurorehabilitering. Udover at være daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse er Hana også lektor i neuropsykologi ved Københavns Universitet og ved neurologisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

E-mail: Hana.Mala@cfh.ku.dk

Heidi Graff medarbejder i Dansk Centr for Hjernerystelse

Heidi Graff

Akademisk medarbejder

Heidi har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab og er ph.d. inden for hjernerystelse og arbejdsmarkedstilknytning. Heidi har en central rolle i forhold til centerets forskning og udarbejdelsen af en National Klinisk Retningslinje (NKR) inden for hjernerystelse.

E-mail: Heidi.Graff@cfh.ku.dk

Kia Heiberg-Jørgensen medarbjeder i Dansk Center for Hjernerystelse

Kia Heiberg-Jørgensen

Kommunikationsmedarbejder

Kia er cand.mag i kultur og formidling og har siden 2007 arbejdet bredt med kommunikation. Hun er ansvarlig for centerets strategiske og praktiske kommunikation og markedsføring.

E-mail: Kia.Joergensen@cfh.ku.dk 

Ida Lænkholm Zeuthen

Studentermedhjælper
Ida er i gang med sin bachelor i psykologi på Københavns Universitet. Hun medvirker også i forskning af kognitive problemer hos apopleksipatienter på Bispebjerg hospital.

Udover de faste medarbejdere i Dansk Center for Hjernerystelse er der tilknyttet fysioterapeutisk konsulentbistand fra Center for Hjerneskade, som centret trækker på efter behov.