Spring til indhold

Svimmelhed

En person med hjernerystelse kan opleve symptomer på svimmelhed. Men hvad er svimmelhed efter hjernerystelse, og hvorfor opstår den?

Hvad er svimmelhed efter hjernerystelse?

Balancen bliver opretholdt af tre systemer:

1) Det vestibulære system (dvs. balancesystemet i det indre øre)
2) Det visuelle system (relateret til synet)
3) Det somato-sensoriske system (dvs. kroppens følesans)

Hjernen får information fra de tre systemer om kroppens position i forhold til omgivelserne.  Måden de tre systemer fungerer på, og de input, der kommer fra de tre systemer, er afgørende for, om en person vil opleve svimmelhed. Hvis der er opstået en dysfunktion i et af de tre systemer, eller hvis integrationen af input er blevet påvirket efter hjernerystelsen, vil den hjernerystelsesramte opleve svimmelhed eller nedsat balance.1

Svimmelhed efter hjernerystelse

Definition på svimmelhed

Der er ikke konsensus om begrebet svimmelhed. I den engelske litteratur bliver svimmelhed inddelt i vertigo og svimmelhed, mens man ofte i Danmark primært anvender begrebet svimmelhed for både vertigo og svimmelhed.

Svimmelhed bliver anskuet som et overordnet begreb for ørhed, snurren i hovedet og balanceusikkerhed, mens vertigo beskriver følelsen af, at en selv eller omgivelserne bevæger sig. Nogle steder skelner man desuden mellem forskellige undergrupper af svimmelhed (såsom rotatorisk, nautisk, uklarhed i hovedet). Man er dog begyndt at bevæge sig væk fra at inddele svimmelhed i undergrupper, fordi det er svært for personerne med svimmelhed at kunne beskrive deres symptomer i en grad, hvor man kan adskille dem fra hinanden og anvende dem diagnostisk.1 

Vi anvender svimmelhed som et overordnet begreb.

Fakta om svimmelhed

Mange personer med hjernerystelse klager over svimmelhed. 50-80% af personer med hjernerystelse oplever svimmelhed efter hjernerystelse.1,2

1: Machamer, J., et al., Symptom Frequency and Persistence in the First Year after Traumatic Brain Injury: A TRACK-TBI Study. J Neurotrauma, 2022. 39(5-6): p. 358-370.

2: Theadom, A., et al., Persistent problems 1 year after mild traumatic brain injury: a longitudinal population study in New Zealand. Br J Gen Pract, 2016. 66(642): p. e16-23. 

 

Læs også andre sider om svimmelhed

Årsager til svimmelhed

Undersøgelse af svimmelhed

Hvordan behandles svimmelhed

 

Senest opdateret: 28. oktober 2022