Spring til indhold

Litteratur og publikationer

Søger du litteratur om hjernerystelse kan du måske finde relevant læsestof her. Du finder både litteratur og publikationer til fagpersoner inden for hjernerystelsesområdet og til patienter og pårørende. 

 

Litteratur og publikationer

Hjernerystelse – kom godt igennem

Af Lola Opstrup og Troels W. Kjær.

Resumé:
I bogen “Hjernerystelse – kom godt igennem” beskriver Troels W. Kjær og Loa Opstrup, hvilke konsekvenser en hjernerystelse har for et menneskes krop og sind. Og hvad man kan gøre for at få det bedre, hvis man er blevet ramt af en hjernerystelse.


Hjernerystelse – en guide til en bedre hverdag

Af Annecathrine Borup.

Resumé:
“Hjernerystelse – en guide til en bedre hverdag” er en opslagsbog til dig og dine omgivelser, som har hjernerystelse tæt inde på livet. I bogen får du konkrete redskaber, øvelser og gode råd til, hvordan du tackler en hjernerystelse. Og hvordan du kan komme i gang igen. Desuden får du beskrivelser af forskellige behandlingsformer og fem cases med hjernerystelsesramte. Du får også forfatterens egne personlige oplevelser og erfaringer med hjernerystelse.


Hjernerystelse i Sport – opdaterede guidelines baseret på ekspertkonsensus

Af Morten Høgh.

Hvert 4. år samles en gruppe eksperter inden for hjernerystelse i sport – Concussion in Sport Group – for at diskutere evidens og anbefalinger i forhold til diagnosticering, undersøgelse, behandling og forebyggelse af hjernerystelse i sport. Det er der kommet denne rapport Consensus statement concussion in sport ud af.

Morten Høgh, der er fysioterapeut, MSc Pain, Ph.d., specialist i idrætsfysioterapi (RISPT) og muskuloskeletal fysioterapi (DipMT), har bearbejdet rapporten til dansk kontekst.

Du kan  her læse artiklen Hjernerystelse i Sport, opdaterede guidelines baseret på ekspertkonsensus.


Hjernerystelse i Sport – fagligt katalog udarbejdet for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi

Af Lisbeth Lund Pedersen.

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi udgav i november 2019 et fagligt katalog om hjernerystelse i sport. Kataloget gennemgår evidens inden for diagnostik, risikofaktorer, prognose og klinisk forløb, behandling, effektmål og forebyggelse. Kataloget kan læses i sin helhed, hvilket Dansk Center for Hjernerystelse anbefaler, men det kan også benyttes som opslagsværk. Hvert afsnit afsluttes med en opsummering af indholdet.

Det er en opdatering af det faglige katalog udarbejdet af Rasmus Skov Husted, fysioterapeut, MSc., Ph.d. (2014).

Forfatter på kataloget er Lisbeth Lund Pedersen, fysioterapeut, MSc.PT, Specialist i Sportsfysioterapi. Lisbeth Lund Pedersen er en del af DIFs arbejdsgruppe inden for sportshjernerystelse, ligesom hun sidder i arbejdsgruppen for den nationale kliniske retningslinje for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse.”

Du finder det faglige katolog på Dansk Selskab for Sportsfysioterapis hjemmeside. Der er desuden lavet en podcast om det faglige katalog.

Sidst opdateret: 3. december 2019.