Spring til indhold

Diagnostisk interview

I mange tilfælde henvender en person sig først til den praktiserende læge flere dage eller uger efter, at traumet fandt sted. I disse tilfælde kan det være vanskeligt at anvende de diagnostiske kriterier. Lægen skal derfor foretage en samlet vurdering, hvor der indgår oplysninger om den traumatiske begivenhed, om skadesmekaniske og symptomer, som personen oplevede umiddelbart efter traumet, og om symptomer personen oplever i dagene efter traumet.

Diagnostisk interview ved hjernerystelse

Når man skal diagnosticere en person med hjernerystelse, bør man anvende et diagnostisk interview, der består af patientens selvrapporterede symptomer (sammenholdt med evt. medicinske journaler, hvis disse er til rådighed) og en klinisk undersøgelse.

Nedenstående 3 trin kan benyttes i den kliniske vurdering:

Diagnostisk interview
Oversat fra Silverberg et al, 2020 s. 4.

 

1. Silverberg N, Iaccarino M, Panenka W, Iverson G, McCulloch K, Dams-O’Connor K, Reed N, McCrea M. Management of Concussion and Mild Traumatic Brain Injury: A Synthesis of Practice Guidelines. Phys. M. 2020; 101: 382-383.

Læs også siderne om

Hvordan stilles diagnosen hjernerystelse

Sidelineundersøgelse af sportsudøvere

 

Sidst opdateret: 31. oktober 2022.