Nyhedsbrev

Kalender

Nyheder

I internationale fagkredse har der de seneste 20 år været fokus på, hvad det vil sige at få en hjernerystelse. Forskning har budt på nye studier, der fremlægger både de kortvarige og potentielt langvarige følger, som en hjernerystelse kan have. Studierne søger også at dokumentere effekten af forskellige former for behandling.

I flere lande er der derfor udarbejdet nye anbefaler for, hvordan hjernerystelsesramte skal behandles for at komme sig bedst og hurtigst muligt.

Etableringen af DCFH afspejler den internationale udvikling og viser, at Danmark er helt med.

DCFH vil arbejde på at give dig overblik over nyeste viden, hvad angår udredning, rådgivning og behandling både tidligt efter hjernerystelsen, og hvis man oplever længerevarende følger.

Vi vil ligeledes arbejde for at fremme det tværfaglige perspektiv og dele viden med regioner og kommuner i Danmark.

Centeret vil orientere om konferencer, kurser og andre tiltag inden for hjernerystelsesområdet. Tjek vores kalender.

Vi ser frem til at opbygge hjemmesiden og formidle viden om hjernerystelse til dig, uanset om du er fagperson, ramt, pårørende eller om du bare har interesse for området.

Close Menu