Spring til indhold

Hovedpointer fra verdenskongressen IBIA 2023 i Dublin

Da Dansk Center for Hjernerystelse deltog i verdenskongressen i Dublin tog vi tre hovedpointer med hjem. ...
Dansk Center for Hjernerystelse har sammen med en patientforening, faglige selskaber og rehabiliteringscentre udarbejdet fire patientvejledninger om hjernerystelse, som kan...
I Dansk Center for Hjernerystelse søger vi deltagere til vores forskningsprojekt, hvor vi udvikler screeningsværktøjer, der skal bruges til at...
Forskergruppen Natur, Sundhed & Design ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har søsat et nyt projekt, der...
Hjernerystelsesforeningen har sammen med nogle neurooptometrister udviklet et nyt tilbud til personer med hjernerystelse, hvor de under gåture i naturen...
Dansk Center for Hjernerystelse deltog i slutningen af oktober i den internationale konference om sport-relateret hjernerystelse i Amsterdam. Vi har...
Et nyt studie fra 2022 indikerer, at konvergensnærpunktet med fordel kan inkluderes i den kliniske vurdering og diagnosticering af hjernerystelse,...
Et randomiseret kontrolleret studie, der har til formål at undersøge, om neurofeedback kan have en positiv effekt på senfølger efter...