Spring til indhold

Tak for opmærksomheden

20 års forskning om hjernerystelse er for første gang samlet og offentliggjort på dansk. De to nye vidensrapporter om hhv....
Den 2. maj 2024 inviterer Dansk Center for Hjernerystelse til årets faglige konference om hjernerystelse med forskere, formidlere og eksperter...
DCFH er med i Sygeforsikringens Danmarks afsnit om hjernerystelser i podcastserien "Det du ikke kan se" ...
Ny forskning af DCFH viser, at personer efter hjernerystelse har sværere ved at opretholde eller opnå beskæftigelse og øget sygefravær...
Landsforeningen til bekæmpelse af hjernesygdomme fejrer 25 års jubilæum med bogen "Hjernen og psyken". DCFH bidrager med et kapitel som...
Vi mangler viden om, hvilke barrierer almen praktiserende læger oplever, når de håndterer patienter med langvarige symptomer efter hjernerystelse. Dansk...
3 emner var særlig tydelige, da Dansk Center for Hjernerystelse deltog i Nordic Neurotrauma Conference 2023 med over 200 deltagere...