Spring til indhold

Emotionelle forstyrrelser

Det er ikke usædvanligt at opleve emotionelle forstyrrelser efter hjernerystelse.1,2 Angst og depressive symptomer kan medføre reduceret livskvalitet og nedsat funktionsniveau i hverdagen.1

Hvad er emotionelle forstyrrelser efter hjernerystelse? 

Emotionelle forstyrrelser omfatter ændringer i emotionel processering og affektregulering. Disse ændringer kan vise sig i form af irritabilitet, frustration, vrede, nedtrykt humør, emotionel labilitet, impulsivitet og apati.1,3 Hos nogle udvikler disse symptomer sig til en affektiv lidelse. Dette vil typisk være angst, depression og posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) – der en psykisk lidelse, som kan opstå som følge af svær psykisk belastning efter en oplevelse af voldsom karakter.1,3,4

Emotionelle forstyrrelser efter hjernerystelse

Forekomst, intensitet, varighed og symptom-remission af øvrige senfølger efter hjernerystelse kan være stærkt associeret med emotionelle forstyrrelser.5 Emotionelle forstyrrelser kan således have indvirkning på, hvor hurtigt man oplever symptomlindring. Historik af tilstedeværelsen af depression og/eller angst før, under og umiddelbart efter, at man har pådraget sig hjernerystelse, korrelerer med langvarige symptomer både i styrke og i prævalens.3,5 Hos nogle personer, som udvikler senfølger efter hjernerystelse, findes der ligeledes flere affektive symptomer lige efter hjernerystelsen, inklusiv post-traumatiske stress symptomer og symptomer på angst og depression.5

1: Tiersky LA, Anselmi V, Johnston MV, et al. A trial of neuropsychologic rehabilitation in mild-spectrum traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil. Aug 2005;86(8):1565-74. doi:10.1016/j.apmr.2005.03.013

2: Marshall S, Bayley M, McCullagh S, Berrigan L, Fischer L, Ouchterlony D, Rockwell C, Velikonja D, et al. Guideline for Concussion/Mild Traumatic Brain Injury and Prolonged Symptoms: 3nd Edition (for Adults 18+ years of age). Ontario Neurotrauma Foundation. 2018

3: McAllister TW, Wall R. Neuropsychiatry of sport-related concussion. Handb Clin Neurol. 2018;158:153-162. doi:10.1016/b978-0-444-63954-7.00016-1

4: Elklit A. Traumefremkaldte lidelser. In: Møhl ESB, ed. Grundbog i psykiatri. Hans Reitzels Forlag; 2017.

5: Oldenburg C, Lundin A, Edman G, Bartfai A. Emotional reserve and prolonged post-concussive symptoms and disability: A Swedish prospective 1-year mild traumatic brain injury cohort study. BMJ Open. 07/01 2018;8:e020884. doi:10.1136/bmjopen-2017-020884 

 

Læs også andre sider om emotionelle forstyrrelser

Årsager til emotionelle forstyrrelser

Undersøgelse af emotionelle forstyrrelser

Hvordan behandles emotionelle forstyrrelser

Senest opdateret: 28. oktober 2022