Spring til indhold

Hjernerystelse hos militærfolk

Ligesom hos sportsfolk ses hjernerystelse også hos militærfolk.

Hjernerystelse hos militærfolk

Udsendte soldater og veteraner er en gruppe, der ofte beskrives separat fra civilbefolkningen.1, 2 Op mod 35% af udsendte soldater pådrager sig en hovedskade. Største delen af disse er lette.5 Distinktionen mellem denne befolkningsgruppe og civilbefolkningen skyldes flere forhold:

1) De specifikke risici ved udsendelse, hvor skader ud over de almindelige årsager til hjernerystelse (f.eks. fald, trafikuheld, vold) også kan opstå på grund af den specifikke militære kontekst, f.eks. som resultat af chokbølger fra nærværende eksplosioner (den såkaldte ’blast injury’).3, 4

2) Sammenhængen mellem præmorbide forhold som eksempelvis påvirkning fra en stressfuld kontekst før traumet og vedvarende symptomer efter en hjernerystelse.4

3) Mental sårbarhed som følge af f.eks. posttraumatisk stresslidelse (PTSD), som soldaten udvikler efter en belastende periode i hæren med oplevelser af voldsom og/eller livstruende karakter. PTSD er karakteriseret ved genoplevelsen af hændelsen, forhøjet alarmberedskab og undgåelse, og kan medvirke til et forlænget sygdomsforløb efter hjernerystelse.1, 2 

Hjernerystelse hos militærfolk

Samlet bidrager disse forhold til en højere forekomst af vedvarende symptomer efter hjernerystelse blandt soldater og veteraner end hos civilbefolkningen.18 Soldater og veteraner rapporterer ifølge flere studier således om et højere niveau af somatiske og følelsesmæssige symptomer efter hjernerystelse end civile, selv i de tilfælde hvor der ses en sammenlignelig kognitiv funktionsnedsættelse efter traumet.2, 4 Dette kan dels tilskrives påvirkning fra psykologiske og psykiatriske faktorer på symptomoplevelsen efter skaden,1, 2, 4  og dels til at en kombination af både hjernerystelse og PTSD er associeret med alvorligere neurale konsekvenser 6, 7, 8 sammenlignet med de personer, der kun oplever hjernerystelse. Der er dog mange fællesnævnere i de grundlæggende skadesmekanismer og den patologiske profil mellem civile og soldater. 

  1. Cooper DB, Bruner AE, Kennedy JE, Balldin V, Tate DF, Blessen CE, Jaramillo CA. Treatment of persistent post-concussive symptoms after traumatic brain injury: a systematic review of cognitive rehabilitation and behavioral health interventions in military service members and veterans. Brain Imaging Behav. 2015; 9: 403–420 DOI: 10.1007/s11682-015-9440-2
  2. Belanger H, Kretzmer T, Vanderploeg R, French, L. Symptom complaints following combat-related traumatic brain injury: Relationship to traumatic brain injury severity and posttraumatic stress disorder. J Int Neuropsych Soc. 2010; 16(1): 194-199. DOI:10.1017/S1355617709990841
  3. Sone JY, Kondziolka D, Huang JH, Samadani U. Helmet efficacy against concussion and traumatic brain injury: a review. J Neurosurg. 2017; 126: 768–781 DOI: https://thejns.org/doi/abs/10.3171/2016.2.JNS151972
  4. Bolzenius JD, Roskos PT, Salminen LE, Paul RH, Bucholz RD. Cognitive and Self-Reported Psychological Outcomes of Blast-Induced Mild Traumatic Brain Injury in Veterans: A Preliminary Study, Appl Neuropsychol. 2015; 22(2): 79-87 DOI: 1080/23279095.2013.845823
  5. Lindquist LK, Love, HC, Elbogen, EB.. Traumatic brain injury in Iraq and Afghanistan veterans: new results from a national random sample study. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2017; 29: 254–259. https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.16050100
  6. Spielberg JM, McGlinchey RE, Milberg WP, Salat DH. Brain network disturbance related to posttraumatic stress and traumatic brain injury in veterans. Biol. Psychiatry 2015; 78: 210–216. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2015.02.013.
  7. Lindemer ER, Salat DH, Leritz EC, McGlinchey RE, Milberg WP. Reduced cortical thickness with increased lifetime burden of PTSD in OEF/OIF Veterans and the impact of comorbid TBI. NeuroImage Clin 2013; 2: 601–611. https://doi.org/10.1016/j.nicl.2013.04.009 
  8. Sydnor VJ, Bouix S, Pasternak O, Hartl E, Levin-Gleba L, Reid B, Tripodis Y, Guenette JP, Kaufmann D et al. Mild traumatic brain injury impacts associations between limbic system microstructure and post-traumatic stress disorder symptomatology. NeuroImage: Clinical. 2020;26: 102190. https://doi.org/10.1016/j.nicl.2020.102190 

Læs også siderne om 

Hvad er en hjernerystelse

Hjernerystelse hos sportsfolk

 

Sidst opdateret: 5. oktober 2020.