Spring til indhold

National Klinisk Retningslinje for hjernerystelse

Den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse indeholder 7 anbefalinger til behandling af hjernerystelse. 

Formålet med denne NKR er at sikre en evidensbaseret indsats i forhold til at opsætte anbefalinger for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse.

Behandlingsområder 

Den nye NKR indeholder en række anbefalinger til behandlinger inden for 7 områder:

 1. Effekt af tidlig information og rådgivning, dvs. at patienten bliver vejledt i forhold til symptomer f.eks. i form af folder eller telefonopkald tidligt efter traumet.
 2. Effekt af gradueret, fysisk træning, hvor man gradvist øger sin træningsmængde i forhold til at kunne tackle fysisk træthed og fysiske symptomer og at få styr på niveauet af fysisk aktivitet.
 3. Effekt af vestibulær genoptræning i forhold til problemer med balance og svimmelhed.
 4. Effekt af manuel behandling, hvor behandlere fokuserer på nakken og rygsøjlen.
 5. Effekt af samsynstræning til at afhjælpe symptomer, som skyldes at synet er blevet påvirket af hjernerystelsen.
 6. Effekt af psykologisk behandling, hvor der arbejdes med patientens sygdomsopfattelse, følelsesmæssige reaktioner, og mestringsstrategier.
 7. Effekt af den tværfaglige tilgang, f.eks. når patienten får både psykologisk behandling, rådgivning, synstræning og fysioterapi. Tesen er, at når flere fagpersoner arbejder sammen og afstemmer behandlinger, lykkes behandlingen bedst. Den koordinerede, tværfaglige indsats er vigtig, fordi symptomerne spænder så bredt. Nogle symptomer skal behandles hver for sig, mens andre skal behandles på samme tid.

Udgivelse af National Klinisk Retningslinje

Retningslinjen er udgivet i en fuld tekst version og som ’quick guide’ på dansk og engelsk. Quick guiden indeholder kun retningslinjens anbefalinger. 

National Klinisk Retningslinje – pdf 

National Klinisk Retningslinje

 

 

 

 

 

 National Klinisk Retningslinje – Magicapp 

 National Klinisk Retningslinje på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

 NKR quick guide

National Klinisk Retningslinje - quick guide

 

 

 

 

 

 NKR quick guide – engelsk version

 

 

 

 

 

 Udgivelse af artikel i internationalt tidsskrift 

Den Nationale Kliniske Retningslinje er udgivet som artikel i Journal of American Medical Association “JAMA Network Open”

 Arbejdsgruppe 

 • Dansk Neurologisk Selskab
 • Danske Fysioterapeuter, herunder Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi og Dansk Selskab for Sportsfysiologi
 • Selskabet Danske Neuropsykologer
 • Ergoterapeutforeningen
 • Optikerforeningen
 • Dansk Selskab for Kiropraktik
 • Hjernerystelsesforeningen
 • Dansk Center for Hjernerystelse

 Referencegruppe

 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsorganisation
 • Socialstyrelsen
 • Sammenslutning for Danske høre-, tale- og synsinstitutioner i Danmark
 • Dansk psykologiforening
 • Center for Hjerneskade
 • Hans Knudsens Instituttet
 • Hjerneskadeforeningen
 • Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

 Søgeprotokoller

Guidelines

Sekundær litteratur

Primær litteratur

 Flowcharts

PICO 1

PICO 2

PICO 3

PICO 4

PICO 5

PICO 6

PICO 7

 Baggrundsmateriale

Evidensprofiler

AMSTAR

Metaanalyser

 Høring

Høringsbrev

Høringssvar

 Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Læs også siden om

Hvad er en National Klinisk Retningslinje

Sidst opdateret: 12. januar 2021.