Spring til indhold

Hvad er en National Klinisk Retningslinje?

Hvad er en National Klinisk Retningslinje ikke? Dansk Center for Hjernerystelse har udgivet en National Klinisk Retningslinje for behandling af hjernerystelse. 

Den Nationale kliniske Retningslinje om behandling af hjernerystelse indeholder systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagprofessionelle til at træffe beslutninger om behandling – i dette tilfælde til patienter med hjernerystelse. Patienter, deres pårørende og andre borgere kan også orientere sig i den for at få større indsigt i behandlingsforløb.

Den Nationale Retningslinje har et tværfagligt fokus. Den omfatter personer over 18 år, som er blevet diagnosticeret med en hjernerystelse fra hospital eller primærsektor, og som oplever symptomer mere end fire uger efter hjernerystelsen.

Denne Nationale Kliniske Retningslinje er afgrænset til udelukkende at omhandle non-farmakologisk behandling. Farmakologisk behandling er således ikke behandlet i denne NKR.

Hvad er en National Klinisk Retningslinje

Det er en National Klinisk Retningslinje ikke?

Det er væsentligt at være opmærksom på, at den Nationale Kliniske Retningslinje ikke er en vejledning om behandling af hjernerystelse fra A-Z. Den er heller ikke lovgivning.

Hvad er formålet med en National Klinisk Retningslinje?

Formålet med den Nationale Kliniske Retningslinje er at sikre en evidensbaseret indsats i forhold til at opsætte anbefalinger for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse.

Læs den Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af hjernerystelse.

Du vil også kunne finde den på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen godkendte i 2019 Dansk Center for Hjernerystelse til at udforme den Nationale Kliniske Retningslinje for hjernerystelse. 

Læs også siden om

National Klinisk Retningslinje

Sidst opdateret: 12. januar 2021.