Spring til indhold

Forskningsartikler

Vigtigt at opdage synsvanskeligheder tidligere hos hjernerystelsesramte

Mange personer med hjernerystelse oplever problemer med deres syn, men for en del af dem bliver deres synsvanskeligheder ikke opdaget, eller opdages for sent, da der i dag ikke sker en tidlig og systematisk screening. Et nyt forskningsprojekt har til formål at udvikle screeningsværktøjer til gavn for denne patientgruppe. En af drivkræfterne bag projektet, neurooptometrist Anne Preisler fra AP Synspleje, uddyber i denne artikel baggrunden for projektet.