Spring til indhold

Hjernerystelsesramte svært ved at opnå høj uddannelse

En stor del af de mennesker, som bliver ramt af en hjernerystelse, er i den arbejdsdygtige alder. De fleste kommer sig heldigvis igen inden for de første 1 – 3 måneder.

Men et nyere studie viser, at der er 15 – 20 procent af de ramte, som får vedvarende symptomer. Disse symptomer påvirker dem i forhold til deres arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse og socioøkonomiske faktorer. Studiet viser blandt andet at 15 – 20 procent af de ramte har sværere ved at gennemføre og opnå en høj uddannelse sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Studiet er foretaget af Ph.d. og akademisk medarbejder Heidi Graff fra Dansk Center for Hjernerystelse.

Læs forskningsartiklen.