Spring til indhold

Klinikere bør overveje at tilbyde ikke-medicinsk behandling til patienter med hovedpine

En ny National Klinisk Retningslinje på hovedpineområdet anbefaler, at klinikere overvejer at tilbyde ikke-medicinsk behandling som supplement til den medicinske behandling til patienter med migræne og spændingshovedpine. Dette gælder også personer med hjernerystelse, der lider af post-traumatisk hovedpine. Resultaterne er ligeledes publiceret internationalt1,2.

Hovedpinesygdomme som migræne og spændingshovedpine optræder ganske hyppigt i befolkningen. Hovedpine er også et af de mest almindelige symptomer efter hjernerystelse. Posttraumatisk hovedpine, herunder migræne og spændingshovedpine, udvikles nemlig hos 30-90% af alle personer med hjernerystelse3.

Mange mennesker, der lider af migræne og spændingshovedpine, benytter sig i dag enten udelukkende af ikke-medicinske behandlingsmuligheder eller af en kombination af medicinsk standardbehandling og ikke-medicinsk behandling1,2.

Effekt af ikke-medicinsk behandling

Med den nye viden, der er samlet i denne Nationale kliniske retningslinje udarbejdet af Videnscenter for Hovedpine, tyder det på, at de mange personer – herunder også hjernerystelsesramte – der lider af migræne og spændingshovedpine, kan have gavn af at få tilbudt ikke-medicinsk behandling som supplement til deres medicinske behandling.

Der er fundet en effekt af ikke-medicinske behandlinger inden for:

Akupunktur
Akupunktur kan have en positiv indflydelse på livskvalitet og hyppigheden af hovedpine  både ved migræne og spændingshovedpine1,2, ligesom akupunktur kan have en positiv effekt på hovedpinens intensitet og brugen af smertestillende ved migræne1.

Manuelle led-mobilitets teknikker
Manuelle led-mobilitets teknikker kan som behandling mod spændingshovedpine også have en positiv effekt på livskvalitet og på hyppigheden af spændingshovedpinen2. Der blev dog ikke fundet nogen evidens for, at netop denne form for behandling skulle have en effekt mod migræne1.

Superviseret fysisk aktivitet
For personer, der lider af migræne, kan superviseret fysisk aktivitet på sigt have en positiv indvirkning på livskvaliteten1. Det tyder desuden på, at superviseret fysisk aktivitet kan have en positiv effekt på intensiteten af spændingshovedpine efter endt behandling samt på sigt på hyppigheden af spændingshovedpine.

Psykologisk behandling
Psykologisk behandling kan have en positiv effekt på stresssymptomer på sigt ved personer med spændingshovedpine2.

Ingen effekt af patientundervisning

Der er endnu ikke lavet studier, som gør det muligt at konkludere på effekten af patientundervisning til personer med spændingshovedpine. Patientundervisning i form af systematisk information og rådgivning bliver dog anbefalet som supplement til den medicinske behandling på baggrund af konsensus i arbejdsgruppen.

Effekt givet på baggrund af NKR for hovedpine og GRADE

Effekten af de enkelte ikke-medicinske behandlinger er vurderet på baggrund af GRADE-metoden. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt med RCT-studier (Randomiserede kontrollerede undersøgelser) til at kunne sammenfatte dem i evidensbaserede anbefalinger på baggrund af GRADE-metoden.

For størstedelen af behandlingerne gives der en svag/betinget anbefaling for. Enkelte gange (f.eks. i forhold til at vurdere effekten af patientundervisning) var der ikke tilstrækkelig evidens, og anbefalingen er givet på baggrund af konsensus i den tværdisciplinære arbejdsgruppe.

GRADE-metoden inkluderer blandt andet patientpræferencer i vurderingen af anbefalingen. Læs mere om GRADE-metoden og svage anbefalinger.

Videnscenter for Hovedpine har udarbejdet en National Klinisk Retningslinje for behandling af hovedpine, som tager udgangspunkt i GRADE-metoden. Resultaterne fra den Nationale Kliniske Retningslinje er efterfølgende blevet publiceret i de to ovennævnte systematiske reviews og metanalyser i august 20211,2.  

Læs mere om forskellige typer af behandling af posttraumatisk hovedpine.

Kilder

1: Beier, D., et al., Manual joint mobilisation techniques, supervised physical activity, psychological treatment, acupuncture and patient education in migraine treatment. A systematic review and meta-analysis. Cephalalgia, 2021: p. 3331024211034489.

2: Krøll, L.S., et al., Manual joint mobilisation techniques, supervised physical activity, psychological treatment, acupuncture and patient education for patients with tension-type headache. A systematic review and meta-analysis. J Headache Pain, 2021. 22(1): p. 96.

3: Marshall S, B.M., Berrigan L, Fischer L, Gilbert N, McCullagh S, Ouchterlony D, Velikonja D, Rockwell C. et al., Guideline for Concussion/Mild Traumatic Brain Injury and Persistent Symptoms. Diagnosis/assesment of Concussion/mTBI. 2018: Ontario Neurotrauma Foundation.