Spring til indhold

Mindre skærmtid kan muligvis forkorte varigheden af symptomer efter hjernerystelse

Nyt studie indikerer, at hvis unge med hjernerystelse bruger mindre skærmtid de første 48 timer efter en hjernerystelse, kan de opleve en hurtigere bedring af symptomerne dagene efter hjernerystelsen.1  

Et randomiseret kontrolleret studie fra september 2021 fandt, at mindre skærmtid de første 48 timer efter hjernerystelse var associeret med signifikant kortere varighed af symptomer efter hjernerystelse hos unge i alderen 12-25.1 125 patienter, der henvendte sig til en skadestue i Massachusetts med hjernerystelse, blev tilfældigt inddelt i en af to grupper; en kontrolgruppe, hvor skærmtid var tilladt og en interventionsgruppe, hvor patienter blev bedt om at afholde sig fra skærme i de første 48 timer efter hjernerystelsen.

Symptomer blev forbedret

Studiet viste, at symptomer hos de unge, som afholdt sig fra skærmbrug i de første to døgn efter hjernerystelsen, blev hurtigere forbedret end hos de unge, hvor skærmbrug var tilladt.

Kontrolgruppen, der ikke afholdt sig fra skærmbrug, var signifikant længere om at komme sig efter hjernerystelsen, hvor symptomerne først blev bedre efter 8 dage sammenlignet med interventionsgruppen, der afholdt sig fra skærmbrug, hvor symptomerne gennemsnitligt blev bedre  allerede efter 3,5 dage.1

Studiet understøtter nationale anbefalinger om begrænset skærmtid hos unge i den akutte periode efter hjernerystelse.2 Men på nuværende tidspunkt er der, på grund af hidtil manglende evidens, ikke konsensus om, hvorvidt man skal anbefale ikke at anvende skærm de første 48 timer efter en hjernerystelse. Tidligere undersøgelser har enten ikke haft skærme som det primære fokus, eller også har de benyttet et svagere studiedesign, som ikke tillod en stærk konklusion. Studiet er derfor et vigtig brik i vores viden i forhold den tidlige håndtering af hjernerystelse.

Kilder

1. Macnow, T., et al., Effect of Screen Time on Recovery From Concussion: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr, 2021.

2. Råd efter hjernerystelse – Patienthåndbogen på sundhed.dk