Spring til indhold

Pressemeddelelse: Hjernerystelse – der er ALTID noget at gøre

Ny fysioterapeutisk retningslinje er udgivet.

Op mod 20.000 danskere får årligt stillet diagnosen hjernerystelse, og selvom 70-90% kommer sig uproblematisk efter en hjernerystelse, kan der være behov for fysioterapeutisk vejledning og behandling.

Der er derfor brug for at implementere den nyeste viden og det kan oversættelsen af en ny klinisk retningslinje hjælpe med. Retningslinjen udgives i en dansk version af Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Center for Hjernerystelse.

Hos Dansk Center for Hjernerystelse er man særligt optaget af, at retningslinjen kan bidrage til at højne vidensniveauet blandt fagfolk.

“Det er stærkt, at vi her i kølvandet på den Nationale Kliniske Retningslinje kan præsentere endnu en klinisk, evidensbaseret retningslinje. Denne gang med fokus på fysioterapeutisk udredning og behandling af borgere med hjernerystelse. Den nye retningslinje vil uden tvivl være med til at højne vidensniveau blandt fagpersonerne og dermed bidrage til en bedre håndtering af de ramte borgere”, lyder det fra lektor Hana Malá Rytter, ph.d., leder af Dansk Center for Hjernerystelse.

Hovedpersonerne bag den nye danske oversættelse ser det ligeledes som et afgørende skridt, at det nu endelig er en dansk retningslinje, som bredt kan bruges i behandling og rehabilitering af hjernerystelser:

”Der er fortsat ubesvarede spørgsmål i forskningen, men man ved nu så meget om undersøgelse og behandling, at man kan udgive en klinisk retningslinje, der helt konkret kan guide både fysioterapeuter, læger og andre sundhedsprofessionelle gennem undersøgelse af patienter med hjernerystelse og opstille individuelle, målrettede planer for behandling og rehabilitering”, lyder det fra de to fysioterapeuter der har stået i spidsen for arbejdet, Lisbeth Lund Pedersen (Dansk Selskab for Sportsfysioterapi) og Henriette Henriksen (Dansk Center for Hjernerystelse og Center for Hjerneskade).

De vigtigste nedslag fra den nye danske kliniske retningslinje er:

  • Fysioterapeuter har en central rolle i undersøgelse og behandling efter hjernerystelse
  • Der er behov for systematisk tilgang til undersøgelse og behandling efter hjernerystelse
  • Retningslinjen er monofaglig, men kan med fordel læses af andre faggrupper
  • Retningslinjen er fint i tråd med anbefalingerne fra NKR om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Hjernerystelser ses hyppigt blandt sportsudøvere og derfor kan den nye retningslinjer også blive et særligt værdifuldt værktøj for sportsfysioterapeuter. Lars Damsbo, som er formand for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi udtaler:

“Denne retningslinje for fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af hjernerystelse er direkte anvendelig i klinikken og ikke kun af fysioterapeuter, den kan ligeledes guide andre faggrupper. Sportsfysioterapeuter er ofte i frontlinjen ude i klubberne og på banerne, når hjernerystelsen rammer, og ligeledes henvises der patienter subakut med hjernerystelse og følger deraf i privat fysioterapeutisk praksis. Fysioterapeuter har derfor en forpligtigelse til at kunne håndtere hjernerystelse, og dette dokument bidrager i høj grad til at klæde os fysioterapeuter rigtigt på”

Læs mere og se flowchart med konkrete anvisninger på www.jospt.org/doi/suppl/10.2519/jospt.2020.0301 Her findes også den originale amerikanske udgave.

Kontakt

Lars Henrik Larsen, Næstformand, Dansk Selskab for Fysioterapi, +45 315 98777 / lhl@dsfys.dk,

Lars Damsbo, formand Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, ld@sportsfysioterapi.dk, eller

Hana Malá Rytter, leder, Dansk Center for Hjernerystelse, +45 21651533, hana.mala@psy.ku.dk

Fysioterapeutisk Retninglinje

 

Læs mere om den fysioterapeutiske retningslinje på DCFHs hjemmeside