Spring til indhold

Beskytter hjelme mod hjernerystelse?

Nyere international forskning viser, at der ikke er evidens for, at en hjelm beskytter mod hjernerystelse. Den beskytter derimod effektivt mod alvorlige hjerneskader.

Det er resultatet af en nyere amerikansk sammenligning af en lang række studier udført i perioden fra 2010-2015. Her blev sammenhængen mellem ”det at bære hjelm” og ”det at pådrage sig en hovedskade” undersøgt.

Hjælper hjelme mod hjernerystelse?
Forskning viser, at hjelme ikke beskytter mod hjernerystelse.

Studiets resultater underbygges af sammenlignelige resultater fra følgende to engelske undersøgelser: effekten af at bære hjelm ved faldulykker fra hesteryg og sammenhængen mellem alvorlige hovedtraumer og at bære hjelm blandt cyklister i London.

Hjelme beskytter særligt mod alvorlige traumer

Resultaterne understøttes yderligere af en australsk dataindsamling, der inkluderede mere en 64.000 cykeluheld. Denne dataindsamling viste, at der var 51 % mindre risiko for at pådrage sig et hovedtraume, når man bar hjelm. Samtidigt fandt studiet, at hjelmen særligt beskyttede mod de mest alvorlige former for traumer.

Samtlige studier illustrerer, at hjelme som udgangspunkt yder en effektiv beskyttelse mod direkte slag, der kunne medføre skader som f.eks. kraniebrud. Cyklister uden hjelm har altså signifikant højere risiko for at få intrakraniale skader i forbindelse med fald eller trafikuheld.

Hjelme beskytter ikke mod hjernerystelse

Samtidig konkluderer studierne, at selvom man bærer hjelm, så giver hjelmen ikke nødvendigvis tilstrækkelig beskyttelse mod den pludselige acceleration eller deceleration af hovedets bevægebane, der opstår ved et slag mod hovedet, og som i dag forbindes med udviklingen af hjernerystelse. I det amerikanske studie påvises det desuden, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor svær en hjernerystelse man kan pådrage sig, og hvorvidt der bæres hjelm. Det vil sige, i hvilken grad man kommer sig efter en hjernerystelse afhænger således ikke af, hvorvidt man bar hjelm eller ej, da man slog hovedet.

Dette kan måske tilskrives, at udviklingen af hjernerystelse ikke altid er afhængig af slagets styrke (Læs artiklen: Hvor hårdt skal man slå hovedet for at få hjernerystelse). Det amerikanske studie peger altså på, at hjelmen ikke beskytter mod senfølger, eller sikrer at de symptomer der opstår ved hjernerystelse, tager en mindre intens form.

Hjelme kan redde liv og mindske skaden på hjernen

Hjelmens beskyttelse mod mere alvorlige skader, gør det dog nødvendigt at understrege, at selvom hjelmen ikke er en effektiv beskyttelse mod hjernerystelse, kan den stadig redde liv og samlet set øge chancen for, at et slag mod hovedet ikke medfører skade på hjernen.

Resultaterne af studiet af faldulykkerne fra hesteryg peger dog på, at det at bære hjelm ofte vil betyde, at hvad der kunne være endt som dødsulykker eller voldsommere traumer i stedet resulterer i en hjernerystelse. 91% af de samlede hovedtraumer, der opstod som resultat af faldulykker fra hesteryg, mens rytteren bar hjelm, manifesterede sig som hjernerystelser, mens kun cirka 4% viste sig som kraniebrud. Og mindre end 1% gav blødninger på ydersiden af hjernen (subduralt hæmatom). Undersøgelsen indeholdt dog ikke tal for skadesfordelingen blandt ryttere, der ikke bar hjelm, så det er derfor vanskeligt at måle den præcise effekt.

Det skal tages desuden tages med i betragtning, at en ulykkessituation altid vil repræsentere et komplekst billede, hvor en lang række faktorer kan spille ind på skadesudfaldet. Her understreger studierne, at alt fra faldunderlag til hjelmtype og slagets retning kan have betydning for, hvor effektiv en beskyttelse hjelmen yder. Studierne repræsenterer altså et statistisk overblik over hjelmens effektivitet, men tillader ikke et indblik i den konkrete beskyttelse hjelmen giver i enhver tænkelig eller oplevet ulykkessituation.

Kilder

Sone, J., Kondziolka, D., Huang, J., Samadani, U. (2017). Helmet efficacy in against concussion and traumatic brain injury: A review. J. Neurosurgery 126:768–781.

Forbes, A., Schutzer-Weissman J., Menassa, D,. Wilson, M., (2017) Head injury patterns in helmeted and non helmeted cyclists admitted to a London Major Trauma Centre with serious injury.

Connor, T., Clark, J, Jayamohan, J., Stewart, M., McGoldrick, A., Williams, C., Seemungal, B., Smith, R., Burek, R., Gilchrist, M. (2019). Do equestrian helmets prevent concussion? A retrospective analysis of head injuries and helmet damage from real world equestrian accidents. Sports Medicine – Open.

Olivier J, Creighton P. Bicycle injuries and helmet use: a systematic review and meta-analysis. Int J Epi- demiol 2016.

Læs artiklerne til de fire studier

Sone (2017) 

Forbes (2017).

Connor (2019).

Creighton (2016).