Spring til indhold

Retningslinje for fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af hjernerystelse på vej

Dansk Center For Hjernerystelse  og Dansk Selskab for Sports Fysioterapi er gået sammen om at bearbejde og validere en netop udgivet amerikansk retningslinje for undersøgelse og behandling af hjernerystelse til dansk kontekst. Det drejer sig om retningslinjen ’Physical Therapy Evaluation and Treatment After Concussion/ Mild Traumatic Brain Injury’.

Skadestueopgørelser viser, at ca. 25.000 danskere hvert år rammes af en hjernerystelse1. Det kan være komplekst at behandle en person med hjernerystelse, da symptomerne kan være meget forskellige og indbyrdes påvirke hinanden.

Hvorfor en fysioterapeutisk retningslinje?

Fysioterapeuter har en central rolle i at undersøge og behandle patienter med hjernerystelse. I dag eksisterer der dog ikke en dansk retningslinje for undersøgelse af patienter med hjernerystelse. Bortset fra den helt akutte undersøgelse, der primært anvendes inden for sport2

Den kliniske praksis er i dag præget af stor variation i måden fysioterapeuter undersøger og behandler patienter med hjernerystelse på. Der er behov for en retningslinje, så undersøgelse og behandling kan systematiseres og underbygges af evidens. Det vil gavne både behandlere og patienter, siger fysioterapeut Henriette Henriksen fra Dansk Center for Hjernerystelse.

Retningslinjen samler symptomerne i 4 områder

Det er en gennemarbejdet og evidensbaseret retningslinje med praksisanbefalinger efter Agree II-metoden.

Retningslinjen vil indeholde praksisanbefalinger inden for undersøgelse, behandling og effekt monitorering af hjernerystelsespatienters symptomer inden for 4 områder.

  • Muskuloskeletal
  • Vestibulær/okulomotorisk
  • Træningstolerance
  • Motorisk funktion.

Der vil således være flere forskellige fysioterapeutiske specialer (f.eks. muskuloskeletal, gerontologi/geriatri, neurologi) repræsenteret i retningslinjen.

Målrettet fysioterapeuter og fysioterapeutisk praksis

Retningslinjen er målrettet fysioterapeuter og fysioterapeutisk praksis, men vil ligeledes være relevant for andre faggrupper som f.eks. ergoterapeuter og praktiserende læger.

De fysioterapeutiske faglige selskaber med i projektet

DSSF og DCFH inviterer de fysioterapeutiske faglige selskaber med i projektet for at bidrage til at:

  • bearbejde og validere retningslinjen til dansk kontekst
  • afholde temadag, hvor indholdet af retningslinjen, vil blive præsenteret.
  • udarbejde video- og onlinemateriale, der skal støtte op om retningslinjen.

Projektet er primært finansieret af Dansk Selskab for Fysioterapi med bidrag fra såvel Dansk Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk Center for Hjernerystelse.

 

Læs den endelige version af den fysioterapeutiske retningslinje. 

 

Kilder

1: Møller H., Laursen B., Ulykker i Danmark 1990-2009.Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012

2: Pedersen L.L., Nielsen D., Skov R.H., Hjernerystelse i sport. Fagligt katalog, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, 2019