Spring til indhold

Nedsat konvergensnærpunkt kan være tegn på hjernerystelse

Et nyt studie fra 2022 indikerer, at konvergensnærpunktet med fordel kan inkluderes i den kliniske vurdering og diagnosticering af hjernerystelse, da hovedskader ofte påvirker konvergensnærpunktet hos personer med hjernerystelse.1

Nedsat NPC hos personer med hjernerystelse

Et systematisk review (opsummering og vurdering af eksisterende evidens på området) og metaanalyse (statistisk analyse af tidligere undersøgelser) på personer med hjernerystelse af Mani et al. (2022) undersøgte, hvorledes en hjernerystelse påvirker konvergensnærpunktet (NPC). NPC beskriver den korteste afstand, som et objekt skal være fra en persons øjne, hvor øjnene fortsat kan holde objektet enkelt.2-4 Studiet fandt, at en signifikant påvirkning af hovedet, eller slag mod hovedet, påvirker NPC hos personer med hjernerystelse, og at denne nedsættelse af NPC var konsistent på tværs af de inkluderede studier. Det indikerer, at NPC er påvirket hos personer med hjernerystelse. Således tyder det på, at nedsat NPC kan være tegn på hjernerystelse, selvom det ikke kan sige noget om hjernerystelsens sværhedsgrad.1 Studiet var baseret på en litteratursøgning på databaserne Ovid Medline, PubMed og Google Scholar.1

Nedsat konvergensnærpunkt tegn på hjernerystelse

Hjernerystelse påvirker det visuelle system

Ændringer i synsfunktionen rapporteres ofte hos personer med hjernerystelse.5 Det visuelle system afhænger af et stort neuralt netværk i hjernen, hvorfor det er særligt følsomt overfor påvirkninger i forbindelse med hjernerystelse.6 Derfor kan funktioner relateret til det visuelle system udgøre en indikator for hjernerystelse, og for hvorledes denne har påvirket hjernen.7,8 Nedsat konvergensevne (øjnenes evne til at dreje ind) kan give en person udfordringer med at fokusere på et objekt, og er eksempelvis en ofte rapporteret synsproblematik hos personer med hjernerystelse.2.4

NPC måles ved hjælp af en enkel, subjektiv test, hvor et objekt langsomt bevæges mod testpersonen langs den visuelle midterlinje.1 NPC registreres ved det punkt, hvor øjnene ikke længere kan holde et objekt enkelt, og det dermed står dobbelt. Dette punkt kaldes også break værdien.1 Størstedelen af de inkluderede undersøgelser definerer nedsat NPC, som NPC ≥ 6 cm. Tilsvarende registreres NPC ”recovery værdien” som det punkt, hvor objektet igen bliver enkelt, når objektet bevæges væk fra testpersonen. Kun fire af de inkluderede undersøgelser rapporterede både break og recovery værdier, men ingen af undersøgelserne sammenlignede recovery værdierne med en normal population.1

Kilder

1: Mani, R., Ngo, S., Walz, J., & Khuu, S. K. (2022). Evaluating the extent of change in near point of convergence in traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis. Brain injury, 36(3), 306-320.

2: Yaramothu C, Greenspan LD, Scheiman M, Alvarez TL. Vergence endurance test: a pilot study for a concussion biomarker. J Neurotrauma. 2019;36(14):2200–12.

3: Scheiman M, Talasan H, Mitchell GL, Alvarez TL. Objective assessment of vergence after treatment of concussion-related CI: a pilot study. Optom Vis Sci. 2017;94(1):74.

4: Cohen M, Groswasser Z, Barchadski R, Appel A. Convergence insufficiency in brain-injured patients. Brain Inj. 1989;3 (2):187–91.

5: Kapoor N, Ciuffreda KJ.Vision disturbances following traumatic brain injury. Curr Treat Options Neurol. 2002;4(4):271–80.

6: Hunt AW, Mah K, Reed N, Engel L, Keightley M.Oculomotor- based vision assessment in mild traumatic brain injury: a systematic review. J Head Trauma Rehabil. 2016;31(4):252–61.

7: Caplan B, Bogner J, Brenner L, Hunt AW, Mah K, Reed N, Engel, L, Keightley, M, Oculomotor based vision assessment in mild traumatic brain injury: a systematic review. J Head Trauma Rehabil. 2016;31(4):252–61.

8: Ventura RE, Jancuska JM, Balcer LJ, Galetta SL.Diagnostic tests for concussion: is vision part of the puzzle? J Neuro Ophthalmol. 2015;35(1):73–81.

9: Maples WC, Hoenes R. Near point of convergence norms measured in elementary school children. Optom Vis Sci. 2007;84(3):224–28.

10: Scheiman M, Gallaway M, Frantz KA, Peters RJ, Hatch S, Cuff M, and Mitchell GL, Nearpoint of convergence: test procedure, target selection, and normative data. Optom Vis Sci. 2003;80(3):214.