Spring til indhold

NKR om hjernerystelse publiceret i internationalt anerkendt tidsskrift

Den Nationale Kliniske Retningslinje for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse er udkommet som en videnskabelig artikel i det amerikanske medicinske tidsskrift Journal of American Medical Association ”JAMA Network Open”.

Publiceringen af den Nationale Kliniske Retningslinje for non-farmakologisk behandling af længerevarende følger efter hjernerystelse i det internationalt anerkendte tidsskrift ”JAMA Network Open” har stor betydning.

Hvad er en National Klinisk Retningslinje

Vigtigt med videnskablig artikel på engelsk

– Det er et stort arbejde at udarbejde en National Klinisk Retningslinje. Det tager tid at gennemsøge al litteraturen og vurdere evidens på området, og ikke mindst at udarbejde selve retningslinjen. Men det arbejde, som vi i Dansk Center for Hjernerystelse i samarbejde med arbejdsgruppen har foretaget, skal komme så mange som muligt til gode, både nationalt og internationalt. Derfor har vi valgt at præsentere resultaterne som en videnskabelig artikel på engelsk i et format, der er tilgængelig for forskere, klinikere og politiske beslutningstagere fra hele verden. Og det er virkelig glædeligt, at det er lykkedes at få vores arbejde antaget og publiceret i et sådant anerkendt internationalt tidsskrift, siger lektor i neuropsykologi, Hana Malá Rytter, ph.d. og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse.

Når bredere ud med National Kliniske Retningslinje

Den Nationale Kliniske Retningslinje er målrettet mange forskellige sundhedsprofessioner, der kommer i berøring med personer med hjernerystelse, herunder almen praksis.

– I Dansk Center for Hjernerystelse arbejder vi på at udbrede evidensbaseret viden om hjernerystelse til så mange som muligt. JAMA Network Open er et generelt medicinsk tidsskrift, der publicerer relevant, fagfællebedømt forskning på tværs af specialeområder inden for sundhedsvæsenet. Tidskriftet har derfor en meget bred og relevant målgruppe af læsere, bl.a. almen praksis. Med publiceringen af artiklen når vi derfor ret bredt ud til flere forskellige fagpersoner med vores viden om non-farmakologisk behandling af hjernerystelse, siger Hana Malá Rytter.

– I forbindelse med publicering af artiklen, er hele retningslinjen, dennes metode og resultater, blevet endevendt af flere internationale forskere inden for hjernerystelsesområde samt vurderet af tidsskriftet. For os er det derfor et kæmpe skulderklap, at vi får artiklen publiceret i så flot et tidsskrift. Det er en anerkendelse til det arbejde, der er blevet udført i arbejdsgruppen, og som jeg takker alle for, siger Hana Malá Rytter.

Udgivelse af artikel

Artiklen med titlen ”Non-pharmacological Treatment of Persistent Post-concussion Symptoms in Adults: a Systematic Review and Meta-analysis and Guideline Recommendation” er udkommet som open-access artikel, og kan frit downloades fra tidsskriftets hjemmeside.

Kilde

Rytter HM et al. Nonpharmacological treatment of persistent postconcussion symptoms in adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA Netw Open. 2021;4(11):e2132221. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.32221