Spring til indhold

Hvordan behandles svimmelhed

Svimmelhed hos personer med hjernerystelse kan have flere årsager. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på personens samlede situation, når man skal behandle for svimmelhed efter hjernerystelse. F.eks. er det ikke kun de eventuelle fysiske skader, men også mentale vanskeligheder som angst, belastningstilstande og stress, der kan medføre svimmelhed. Nogle medicinpræparater kan også give bivirkninger i form af svimmelhed.

Årsagen til svimmelheden bør blive udredt så vidt muligt, men behandlingen af personer med svimmelhed eller følelsen af ubalance efter hjernerystelse skal ske på baggrund af symptomer og ikke udelukkende af diagnosen.

Der er flere faggrupper, som kan behandle svimmelhed, afhængig af årsagen. Ofte vil der være påvirkning af flere systemer, og det kan derfor være nødvendigt med en tværfaglig indsats.

Når man skal behandle en person med hjernerystelse med symptomer på svimmelhed, kan man gøre brug af både 1) medicinsk behandling eller 2) ikke medicinsk behandling. Nogle vælger også alternativ behandling.

Der kan gives medicinsk behandling ved følgende: 

  • Superior buegang-dehiscens-syndrom bliver oftest behandlet konservativt, det vil sige uden aktiv behandling, men kan ved voldsomme symptomer opereres.1
  • Ved brud på tindingebenet med afficering af den cochleære otiske kapsel, kan et operationelt indgreb muligvis afhjælpe.2

Følgende ikke-medicinsk behandlingsindsatser kan blive tilbudt ved symptomer på svimmelhed i forbindelse med hjernerystelse:

  • Vestibulær rehabilitering har til formål at reducere svimmelhed og visuelle symptomer, samt at øge balance, gangfunktion og aktivitetsniveau. Træningen vil typisk indeholde øvelser, der stimulerer og træner postural kontrol, koordination af øje-hoved kontrol, samt kondition og styrketræningselementer. To RCT-studier viser effekt af vestibulær rehabilitering til behandling af svimmelhed efter hjernerystelse på henholdsvis hurtigere tilbagevenden til sport3 og hurtigere bedring af svimmelhed og mobilitet.4 Sidstnævnte er dog lavet med personer med traumatisk hjerneskade, hvor hjernerystelse hører til de lette hovedtraumer.
  • Ved BBPV benyttes Epleys manøvre, Yacovino-Hain manøvre eller Barbeque-roll afhængig af, hvilken buegang, der er afficeret.5,6 Det er usikkert, hvorvidt disse manøvrer kombineret med vestibulær rehabilitering har yderligere effekt på svimmelhed og balance end ved alene og behandle med manøvrerne.7,8
  • Superior buegang-dehiscens-syndrom bliver oftest behandlet konservativt, dvs. uden behandling.1
  • Optometrisk træning for synsrelateret svimmelhed foregår ofte hos neurooptometrist eller fysioterapeut.9,10Læs mere om behandling af synsproblematikker efter hjernerystelse.
  • Manuel behandling af nakkemuskulatur. Hvis årsagen til svimmelhed skyldes stivhed i nakkemuskulaturen, kan manuel behandling potentielt set hjælpe.11

Anbefalinger for fysioterapeutisk behandling kan ses i Fysioterapeutisk retningslinje for behandling af hjernerystelse.

Evidens og kliniske anbefalinger vedr. vestibulær træning for personer med fortsatte vestibulære symptomer efter hjernerystelse kan ses i den Nationale kliniske retningslinje for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Der er alternative behandlere, der behandler svimmelhed efter hjernerystelse. Men det er indtil videre uvist, hvorvidt disse tilgange er virksomme, eftersom der endnu ikke er evidens for alternativ behandling af svimmelhed efter hjernerystelse. 

Læs mere om alternativ behandling på Nationalt Videnscenter for Hovedpines hjemmeside.

1: Casper Grønlund, L.D., Mikael Karlberg & Bjarki Ditlev Djurhuus, Superior buegang-dehiscens-syndrom. Ugeskrift for Læger, 2021. 183:V04200218.

2: Kong, T.H., et al., Clinical Features of Fracture versus Concussion of the Temporal Bone after Head Trauma. J Audiol Otol, 2019. 23(2): p. 96-102.

3: Schneider, K.J., et al., Cervicovestibular rehabilitation in sport-related concussion: a randomised controlled trial. Br J Sports Med, 2014. 48(17): p. 1294-8.

4: Kleffelgaard, I., et al., The effects of vestibular rehabilitation on dizziness and balance problems in patients after traumatic brain injury: a randomized controlled trial. Clin Rehabil, 2019. 33(1): p. 74-84.

5: Smærup, M., Vestibulær dysfunktion i forbindelse med hjernerystelse. Fysioterapeuten, 2019. 3: p. 47-50.

6: Imai, T. and H. Inohara, Benign paroxysmal positional vertigo. Auris Nasus Larynx, 2022. 49(5): p. 737-747.

7: Se To PL, S.D., Whitney SL, Effects of customized vestibular rehabilitation plus canalith repositioning maneuver on gait and balance in adults with Benign Paroxysmal Positional Vertigo: A Randomized Controlled Trial. . J Vestib Res., 2022. 32(1): p. 79-86.

8: Taçalan, E., et al., Effectiveness of the Epley maneuver versus Cawthorne-Cooksey vestibular exercises in the treatment of posterior semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo (BPPV): A randomized controlled trial. J Bodyw Mov Ther, 2021. 28: p. 397-405.

9: Smaakjær, P., L.G. Wachner, and R.S. Rasmussen, Vision therapy improves binocular visual dysfunction in patients with mild traumatic brain injury. Neurol Res, 2021: p. 1-7.

10: Wong, C.K., et al., Sequencing and Integration of Cervical Manual Therapy and Vestibulo-oculomotor Therapy for Concussion Symptoms: Retrospective Analysis. Int J Sports Phys Ther, 2021. 16(1): p. 12-20.

11: Morin, M., P. Langevin, and P. Fait, Cervical Spine Involvement in Mild Traumatic Brain Injury: A Review. J Sports Med (Hindawi Publ Corp), 2016. 2016: p. 1590161. 

 

Læs også andre sider om svimmelhed

Svimmelhed

Årsager til svimmelhed

Undersøgelse af svimmelhed

 

Senest opdateret: 28. oktober 2022