Hvad er posttraumatisk hovedpine

Hvad er posttraumatisk hovedpine egentlig? I litteraturen hersker der en del uenighed om, hvordan posttraumatisk hovedpine reelt opleves, men det bliver beskrevet, at posttraumatisk hovedpine grundlæggende kan ligne følgende to slags hovedpine1:

  • Årsagen til et migræneanfald er, ifølge Nationalt Videnscenter for Hovedpine, kemiske forstyrrelser i hjernen, som medfører udvidelse af blodkarrene i hjernen og frigivelse af smertefremkaldende stoffer omkring blodkarrene.
  • Et migræneanfald varer som oftest mellem få timer og 3 døgn, hvor smerten karakteriseres som kraftig og dunkende i takt med pulsen. Smerterne vil ofte sidde i én side af hovedet og blive forværret ved anstrengelse.
  • Andre symptomer kan optræde sammen med hovedpinen, f.eks. kvalme og overfølsomhed over for lys eller lyd.
  • Migræne kan desuden optræde med aurasymptomer (forsvarsler), der ofte kommer forud for et anfald. De mest hyppige aurasymptomer er syns- og føleforstyrrelser.

hvad er posttraumatisk hovedpine

  • Årsagen til spændingshovedpine er ikke helt fastlagt, men hovedpinen vil ofte hænge sammen med smerter fra muskler og væv omkring nakken, kraniekanten eller på ydersiden af hovedet. Ved hyppig spændingshovedpine kan der være tale om smerteoverfølsomhed i centralnervesystemet. Derudover kan hovedpinen også skyldes muskuloskeletale eller vestibulo-okulomotoriske påvirkninger forårsaget af traumet2. Hovedpine, der skyldes muskuloskeletale eller vestibulo-okulomotoriske dysfunktioner, vil blive forværret ved aktivitet.
  • Et hovedpineanfald karakteriseres som trykkende eller pressende smerte af let til moderat styrke. Smerten sammenlignes ofte med et bånd, der strammer om hovedet.
  • For at få diagnosticeret spændingshovedpine må der ikke optræde migrænelignende følgesymptomer, f.eks. opkast eller lys-/lydoverfølsomhed.

Hvad er posttraumatisk hovedpine

Du kan læse mere på Nationalt Videnscenter for Hovedpines hjemmeside.

Hovedpinesygdomme diagnosticeres efter klare og valide diagnostiske kriterier på baggrund af symptomer. Det vil sige hvad patienten oplever og beskriver. Du kan læse mere på Nationalt Videnscenter for Hovedpines hjemmeside.

Hvordan opleves posttraumatisk hovedpine

Et studie, der undersøgte de typiske karakteristika ved posttraumatisk hovedpine blandt 100 hjernerystelsespatienter med symptomet, fandt, at hovedpinen blev oplevet som en kombineret pressende og bankende smerte blandt 45% af patienterne, mens 32% oplevede en rent pressende hovedpine. 18% oplevede en rent bankende smerte33. De fleste oplevede desuden posttraumatisk hovedpine hver eller hver anden dag3.

Hos patienter, hvor symptomerne ikke umiddelbart adskiller sig fra migræne, betegnes tilstanden også som posttraumatisk migræne4. Posttraumatisk migræne kan optræde både med og uden aura4.

Et studie af sportsrelateret hjernerystelse påviste desuden længere rehabiliteringsforløb hos de hjernerystelsesramte, der oplevede deres posttraumatisk hovedpine som migrænelignende hovedpine end dem, hvor hovedpinen tog form som spændingshovedpine5.

Posttraumatisk hovedpine dækker både over nyopstået hovedpine og forværring af hovedpine, der allerede eksisterer forud for et traume. Det gør det forskningsmæssigt svært, da de færreste patienter har været fuldstændig symptomfri før et traume6.

Kilder

1: Marshall S, Bayley M, Berrigan L, Fischer L, Gilbert N, McCullagh S, Ouchterlony D, Velikonja D, Rockwell C.  et al. Guideline for Concussion/Mild Traumatic Brain Injury and Persistent Symptoms. Diagnosis/assesment of Concussion/mTBI. Ontario Neurotrauma Foundation. 2018; 3: 12-18. 
http://www.braininjuryguidelines.org/concussion/fileadmin/media/adult-concussion-guidelines-3rd-edition.pdf

2: Quatman-Yates CC, Hunter-Giordano A, Shimamura KK, Landel R, Alsalaheen BA, Hanke TA, et al. Physical Therapy Evaluation and Treatment After Concussion/Mild Traumatic Brain Injury. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2020;50(4):CPG1-CPG73. 
https://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2020.0301

3: Ashina et al., 2020. Ashina H, Iljazi A, Al-Khazali HM, Ashina S, Jensen RH, Amin FM, et al. Persistent post-traumatic headache attributed to mild traumatic brain injury: Deep phenotyping and treatment patterns. Cephalalgia : an international journal of headache. 2020;40(6):554-64.
https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/head.13812

4: Nordhaug LH, Linde M, Follestad T, Skandsen Ø N, Bjarkø VV, Skandsen T, et al. Change in Headache Suffering and Predictors of Headache after Mild Traumatic Brain Injury: A Population-Based, Controlled, Longitudinal Study with Twelve-Month Follow-Up. J Neurotrauma. 2019;36(23):3244-52. 
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/neu.2018.6328

5: Seifert T. The relationship of migraine and other headache disorders to concussion. Handb Clin Neurol. 2018;158:119-26. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444639547000124?via%3Dihub

6:  Mihalik JP, Register-Mihalik J, Kerr ZY, Marshall SW, McCrea MC, Guskiewicz KM. Recovery of posttraumatic migraine characteristics in patients after mild traumatic brain injury. The American journal of sports medicine. 2013;41(7):1490-6.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0363546513487982