Spring til indhold

Vejledning til arbejdsgivere om længerevarende symptomer efter hjernerystelse på gaden

Der er nu hjælp at hente for arbejdsgivere, der har en medarbejder med længerevarende symptomer efter hjernerystelse, der skal vende tilbage i arbejde. Dansk Center for Hjernerystelse har netop udgivet en vejledning til arbejdsgivere om, hvordan de kan støtte deres medarbejder tilbage efter en hjernerystelse.

Viden om hjernerystelse og gode råd

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der inkluderede både arbejdsgivere og medarbejdere med længerevarende symptomer efter hjernerystelse, har Dansk Center for Hjernerystelse sammen med en række fageksperter fra 9 kliniske centre fra hele Danmark udgivet en vejledning til arbejdsgiverne. I vejledningen kan arbejdsgiverne få mere viden om hjernerystelse og symptomer. Derudover indeholder vejledningen gode råd til, hvad arbejdsgiveren kan gøre for at støtte medarbejderen tilbage i arbejde.

Vejledning til arbejdsgivere om længerevarende symptomer efter hjernerystelse

Læg en plan og hold pauser

”Nogle af de råd, som vi giver arbejdsgiverne i vejledningen er at udarbejde en optrapningsplan for medarbejderens tilbagevenden i arbejde. Planen bør tage højde for, hvor hurtigt eller langsomt det skal gå for medarbejderen at vende tilbage i arbejde. Derudover er det vigtigt at medarbejderen får mulighed for at holde regelmæssige pauser af længere eller kortere varighed, da de – hvis det bliver overholdt – kan forlænge medarbejderens energi til at kunne klare flere opgaver”, fortæller lektor i neuropsykologi, Hana Malá Rytter, ph.d. og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse.

Skab ro og tilbyd fleksibilitet

Noget andet vi råder arbejdsgiverne til, er at give medarbejderen med hjernerystelse ro – både i forhold til at kunne arbejde i rolige omgivelser og i forhold til de forventninger, der bygges op hos medarbejderen og eventuelle belastninger, f.eks. stramme deadlines, forventning om hurtig optrapning, for mange møder m.m., som medarbejderen vil kunne opleve. Muligheden for fleksibilitet er også helt central, når medarbejderen er i gang med at vende tilbage til arbejde. Det vil sige fleksibilitet til at kunne justere planen og indsatsen alt efter, hvordan det går”, siger Hana Malá Rytter.

Samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejder

Selvom vejledningen henvender sig til arbejdsgiverne, bør medarbejderens tilbagevenden ses som et fælles ansvar og et samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvor arbejdsgiveren kan støtte medarbejderen i bedst muligt at vende tilbage i arbejde.

”De fleste medarbejdere ønsker ikke andet end at kunne vende tilbage til jobbet, og det at kunne arbejde betyder rigtig meget for dem. Det har direkte betydning for deres livskvalitet. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at selvom en medarbejder er vendt tilbage i arbejde efter en sygemelding med længerevarende symptomer efter hjernerystelse, kan arbejdsaktiviteter og -funktioner fortsat være krævende for medarbejderen. Ofte engagerer medarbejderen sig så meget i jobbet, at det bliver på bekostning af privatlivet og de sociale relationer”, siger Hana Malá Rytter.

Vejledningen giver også råd til medarbejderen

”Vejledningen til arbejdsgiverne indeholder således også en side med gode råd til medarbejderen med hjernerystelse. Dermed er der forhåbentlig lagt grobund for en god dialog mellem arbejdsgiver og medarbejder”, slutter Hana Malá Rytter af.

Fagspecialister står bag vejledningen

Udarbejdelsen af vejledningen er sket i samarbejde med Kommunikationscentret – Region Hovedstaden, CSV Kolding – Center for specialundervisning og rådgivning til unge og voksne, CSV Vejle – Center for specialundervisning for unge og voksne, ViSP – Kommunikationscenter Faxe – Vordingborg – Næstved, CfK Herning – Center for Kommunikation, CSU Slagelse – Center for Specialundervisning, CKV – Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi – Region Syddanmark, CERVELLO, Center for Hjerneskade og på baggrund af erfaringer fra projektet ”Det hjernevenlige arbejdsliv”.

Spørgeskemaundersøgelsen og udarbejdelsen af vejledningen er støttet af Velliv Foreningen.

Download vejledning

Vejledningen kan downloades på Dansk Center for Hjernerystelses hjemmeside.