Tak for din interesse

Vi er rigtig glade for, at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev og ønsker at få del i vores viden. Det her er vores første nyhedsbrev.

Vi har et stærkt fokus på at løfte vidensniveauet om hjernerystelse i Danmark med udgangspunkt i den tilgængelige evidens. Både til sundhedsprofessionelle og andre fagpersoner, som arbejder med mennesker med hjernerystelse. Det gør vi, så de kan give den rette indsats til hjernerystelsesramte, og så de ramte kan få den mest optimale behandling. Alt for mange mennesker med hjernerystelse får ikke den rigtige behandling. Det vil vi ændre på.

Vi er blevet etableret på baggrund af en 4 –årig bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og Ældreministeriet har sammen med Sundhedsstyrelsen godkendt os til at stå i spidsen for den første Nationale Kliniske Retningslinje. Det er vi naturligvis stolte over, og samtidig er det et vigtigt signal for os, at der fra politisk side er opbakning til, at der bliver udformet nogle retningslinjer for området.  

Ny NKR og hjemmeside

Det næste halve år arbejder vi meget målrettet med at udforme den første Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) sammen med nogle rigtig gode og dygtige samarbejdspartnere fra faglige selskaber. Sideløbende med det arbejder vi også på at få lagt en masse nyttig og relevant viden ind på vores hjemmeside.

Vi håber, at du vil fortsætte med at følge os, og at du vil få gavn af vores viden om hjernerystelse.

Hana Malá Rytter
Daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse

Neuropsykolog, PH.d og lektor i hjernerystelse