Spring til indhold

Spørgeskemaundersøgelse skal give mere viden om hjernerystelsesramtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Først på sommeren fik Dansk Center for Hjernerystelse tæt på 1 million kr. af Velliv Foreningen til et studie, der skal bidrage til mere viden om, hvilken hjælp personer med længerevarende følger efter hjernerystelse får af deres arbejdsgivere. Dansk Center for Hjernerystelse har netop igangsat undersøgelsen.

Fra 1. oktober og indtil slutningen af januar 2022 vil ca. 100 personer med længerevarende følger efter hjernerystelse, som opsøger kommunikationscentre og hjerneskadecentre, blive inviteret til at medvirke i en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen stiller skarpt på deres tilbagevenden til et aktivt arbejdsliv. Deres arbejdsplads bliver ligeledes inviteret til at deltage. 

Formålet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvilke arbejdsrettede initiativer der på nuværende tidspunkt er på danske arbejdspladser. Derudover er formålet at få mere viden om, hvilken viden arbejdsgivere har eller mangler for at kunne understøtte mental sundhed og trivsel hos medarbejdere med længerevarende følger efter hjernerystelse, når de vender tilbage til deres arbejde.

– Spørgeskemaundersøgelsen vil være med til at gøre en forskel for både de hjernerystelsesramte og for samfundsøkonomien. Med den viden, vi får med undersøgelsen, kan vi blive bedre til at understøtte, at personer med længerevarende følger efter hjernerystelse vender tilbage i arbejde og lykkes med at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, siger akademisk medarbejder Irene Conradsen.

Informationsbrochure til arbejdsgivere

– Når vi har fået resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, vil vi udarbejde en informationsbrochure til arbejdsgiverne. Brochuren skal indeholde viden og vejledning om arbejdsrettede indsatser til medarbejdere med længerevarende følger efter hjernerystelse, så de kan få den bedst mulige støtte fra arbejdspladsen i løbet af processen, forklarer akademisk medarbejder Irene Conradsen.

Undersøgelsen er et samarbejde mellem Dansk Center for Hjernerystelse, Københavns Universitet, Kommunikationscentre og Hjerneskadecentre rundt om i Danmark.