Spring til indhold

Spørgeskemaundersøgelse til fysioterapeuter

Hvor ofte behandler du en patient med hjernerystelse som fysioterapeut? Og hvordan er din viden i forhold til behandling af patienter med hjernerystelse? Det er nogle af de spørgsmål, som vi gerne vil høre dit svar på i vores spørgeskemaundersøgelse, der kun er for fysioterapeuter.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at få et overblik over aktuel praksis, tilgang til kliniske vejledninger og at afdække behov for nye målrettede støttende tiltag.

Fysioterapeuter spiller ofte en central og gennemgående rolle i patienters forløb efter en hjernerystelse. Vi er derfor nysgerrige på dine erfaringer, perspektiver og behov, og håber du vil bruge 10-15 minutter på at besvare spørgeskemaet.

Du finder spørgeskemaundersøgelsen her:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=NP5M6RRKL2CP

Samarbejde om undersøgelsen

Vi gennemfører spørgeskemaundersøgelsen i samarbejde med Odense Universitetshospital, Dansk Selskab for Fysioterapi og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi.