DCFH samarbejder med Hjernerystelsesforeningen for at sikre, at ramte og pårørendes perspektiv aktiv inddrages i DCFHs aktiviteter.

DCFH er et videnscenter og har således ingen behandlingstilbud.

DCFH er etableret i tilknytning til Center for Hjerneskade, København efter en 4-årig satspuljebevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet.