Dansk Center for Hjernerystelse er en organisation med et stort netværk af samarbejdspartnere inden for det kliniske og forskningsmæssige på hjernerystelsesområdet.

Vi arbejder blandt andet sammen med Hjernerystelsesforeningen for at sikre, at ramte og pårørendes perspektiv aktiv inddrages i vores aktiviteter.

Derudover har vi en tæt tilknytning til Center for Hjerneskade.

Dansk Center for Hjernerystelse består af en ledelse, ekspertgruppe, fast stab og styregruppe.

Se organisationsdiagrammet herunder:

Dansk Center for Hjernerystelses organisation