Om os

DCFH arbejder for at udbrede og højne vidensniveauet om hjernerystelse i Danmark – både blandt læger og andre fagprofessionelle i kontakt med hjernerystelsespatienter men også blandt ramte, pårørende og i den almene befolkning.

DCFH er et videnscenter og har således ingen behandlingstilbud.

DCFH samarbejder med Hjernerystelsesforeningen for at sikre, at ramte og pårørendes perspektiv aktiv inddrages i DCFHs aktiviteter.

DCFH er etableret i tilknytning til Center for Hjerneskade, København efter en 4-årig satspuljebevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Close Menu