Styregruppe

Dansk Center for Hjernerystelse har en styregruppe, som består af repræsentanter fra følgende organisationer:

  • Sundhedsstyrelsen
  • Kommunernes Landsforening
  • Center for Hjerneskade
  • Hjernerystelsesforeningen
  • Dansk Selskab for almen praksis
  • Socialstyrelsen
  • Danske Regioner
  • Dansk Center for Hjernerystelse