Om os

Dansk Center for Hjernerystelse (DCFH) blev etableret i marts 2019. Vi er sat i verden for at indsamle og formidle viden om aktuel evidens og best-practice om hjernerystelse samt følger efter hjernerystelse til fagprofessionelle, ramte og pårørende.

Ca. 25.000 danskere rammes hvert år af en hjernerystelse. Heraf oplever mellem 5 og 15 procent af de ramte langvarige følger med store konsekvenser for deres arbejdsliv og privatliv.

Dansk Center for Hjernerystelses hovedopgave er således at samle den seneste evidensbaserede forskning om hjernerystelse og at rådgive på en sådan måde, at de fagprofessionelle kan tilbyde en mere ensartet information til de hjernerystelsesramte, og de ramte og deres pårørende får adgang til den bedst tænkelige hjælp.

Dansk Center for Hjernerystelse har ingen rehabiliteringstilbud, men er hele Danmarks videnscenter om hjernerystelse.

Milepæle

  • Marts 2019 Dansk Center for Hjerneskade bliver etableret på baggrund af en 4-årig satspuljebevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet.
  • 2019 Dansk Center for Hjerneskade bliver godkendt af Sundhedsstyrelsen til at udforme den første Nationale Kliniske Retningslinje inden for hjernerystelse, som kommer til at fokusere på den ikke farmakologiske behandling af langvarige følger efter hjernerystelse.