Dansk Center for Hjernerystelse består af et hold dedikerede medarbejdere med stærke kompetencer inden for neuropsykologi, fysioterapi, forskning og formidling.

Hana Malá RytterHana Malá Rytter
Daglig leder
E-mail: Hana.Mala@cfh.ku.dk

Hana er cand.psych og har en Ph.d. i neuropsykologi. Hun har flere års erfaring med forskning og formidling af viden om hjernen, kognition, erhvervet hjerneskade og neurorehabilitering. Udover at være daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse er Hana lektor i neuropsykologi ved Københavns Universitet og ved neurologisk afdeling på  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Henriette K. Henriksen
Projektkoordinator
E-mail: Henriette.Henriksen@cfh.ku.dk

Henriette er uddannet fysioterapeut og har siden 2008 arbejdet med rehabilitering af mennesker med langvarige følger efter hjernerystelse. Hun er også en del af det tværfaglige commotioteam på Center for Hjerneskade, hvor hun varetager den fysiske træning af de ramte. Derudover er hun medforfatter på flere artikler og har undervist/vejledt  fagprofessionelle, ramte og pårørende.

Heidi Graff
Akademisk medarbejder
E-mail: Heidi.Graff@cfh.ku.dk

Heidi har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab og er ph.d. inden for hjernerystelse og arbejdsmarkedstilknytning. Heidi har en central rolle i forhold til centerets forskning og udarbejdelsen af en National Klinisk Retningslinje (NKR) inden for hjernerystelse.

Kia Heiberg-Jørgensen
Kommunikationsmedarbejder
E-mail: Kia.Joergensen@cfh.ku.dk 

Kia er cand.mag i kultur og formidling og har siden 2007 arbejdet bredt med  kommunikation. Hun er ansvarlig for centerets strategiske og praktiske kommunikation og markedsføring.

Nanna Svart Petersen
Studentermedhjælper
E-mail: Nanna.Svart@cfh.ku.dk

Nanna læser sin kandidat i Psykologi på Københavns Universitet med speciale i neuropsykologi. Hun har skrevet sin bachelor om risikofaktorer i udviklingen af langvarige følger efter hjernerystelse. Nanna har også arbejdet med forskning på bl.a. et psykoterapiforskningsprojekt under Region Hovedstadens Psykiatri.