Spring til indhold

Nyt studie skal hjælpe voksne med hjernerystelse

Hammel Neurocenter vil de næste tre år gennemføre et stort forskningsprojekt på voksne med hjernerystelse. Projektet er en videreudvikling af interventionsprogrammet GAIN – Get Going After Concussion, der i et studie fra 2019 viste at have en effekt hos unge mellem 15 – 30 år med længerevarende symptomer efter hjernerystelse behandlet i hospitalsregi. Programmet skal nu afprøves på voksne i erhvervsdygtig alder behandlet i kommunalt regi.

Hjernerystelse er den mest almindelige hovedskade i Danmark. Hvert år registreres ca. 25.000 danskere med en hjernerystelse, men det samlede antal anslås at være endnu højere, da mange først senere i forløbet opsøger egen læge.

De fleste kommer sig heldigvis hurtigt efter en hjernerystelse, men en del oplever stadig symptomer 3-6 måneder efter. Længerevarende symptomer efter hjernerystelse som hovedpine, kognitive udfordringer, svimmelhed, søvnløshed og træthed påvirker ikke kun den ramtes livskvalitet, men også de pårørende og samfundsøkonomien.

Følgevirkningerne forringer markant den ramtes uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning, og de giver et større forbrug af velfærds- og sundhedsydelser.

Der er derfor behov for bedre hjælp til de borgere, som får længerevarende symptomer efter hjernerystelse. Det skal GAIN 2.0 studiet bidrage til.

GAIN 2.0 målrettet voksne

I 2019 påviste forskergruppen bag projektet en effekt af et interventionsprogram tilbudt 2-6 måneder efter hjernerystelsen udført i hospitalsregi hos unge mellem 15 – 30 år med længerevarende symptomer efter hjernerystelse, hvis de fik tilbudt behandling inden for de første 6 måneder efter hjernerystelsen. Forskergruppen ser således potentiale i at afprøve programmet GAIN – Get Going After Concussion – hos voksne i erhvervsdygtig alder videre i kommunalt regi, tæt på borgeres hverdag og tilpasset den kommunale virkelighed.

Formålet med projektet er at gennemføre og teste den tilpassede version af GAIN i de fem kommunale sundhedsklynger i Region Midtjylland.

Projektet vil bidrage til mere viden på området, så personer med hjernerystelse, der ikke oplever spontan bedring kan få en håndsrækning allerede i løbet af de første måneder efter hjernerystelse. Forhåbentlig kan interventionsprogrammet GAIN medvirke til at reducere symptomer, men også fremme de hjernerystelsesramtes tilbagevenden til et aktivt og meningsfuldt liv.

Hvis forskningen viser de resultater, som forskningsgruppen håber på, er det planen at interventionsprogrammet efter projektets afslutning implementeres i de kommunale sundhedsfællesskaber i Region Midtjylland. Kompetenceopbygning og supervision af de kommunale medarbejdere bliver således også en vigtig del af projektets aktiviteter.

”GAIN 2.0 er et godt indledende tilbud til patienter med langvarige følger efter hjernerystelse, idet vi nu ved, at personer, der ikke kommer sig spontant, skal have en hjælpende hånd tidligt i forløbet. Men programmet har et afgrænset fokus og fokuserer derfor på udvalgte problemstillinger hos patienter med hjernerystelse. Som vi skrev i vores NKR, er der i høj grad behov for videre forskning også i de andre behandlingsområder, som f.eks. effekt af vestibulær træning, mobilisering af nakke og ryg eller samsynstræning, for at nævne nogle”, siger ph.d. i neuropsykologi, Hana Malá Rytter, der er daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse.