Spring til indhold

Nye vejledninger til patienter med hjernerystelse er udgivet

Dansk Center for Hjernerystelse har sammen med en patientforening, faglige selskaber og rehabiliteringscentre udarbejdet fire patientvejledninger om hjernerystelse, som kan udleveres til førskolebørn, skolebørn, unge og voksne på skadestuer og hos almen praktiserende læger i hele Danmark.

Der findes kun klare retningslinjer for, hvordan patienter med hjernerystelse skal håndteres i den akutte fase, når de f.eks. henvender sig på en skadestue.1,2 Den information og vejledning, som patienterne får om deres fremadrettede forløb, efter at de har været på skadestuen eller hos egen læge, kan dog være meget forskellig, afhængig af hvor man som patient opsøger hjælp. 

Vejledninger til patienter med hjernerystelse

Vigtigt med systematisk information og vejledning

Den Nationale Kliniske Retningslinje for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse3 anbefaler på baggrund af en systematisk gennemgang af lodtrækningsstudier, at patienter modtager systematisk information og vejledning, da det kan have en positiv effekt på deres bedring. Derudover kan det nedsætte risikoen for, at de udvikler længerevarende følger efter hjernerystelse.

De nationale anbefalinger om systematisk information og vejledning efter hjernerystelse bliver også underbygget af internationale retningslinjer og konsensusrapporter.4-6

Vejledninger til fire patientgrupper er udgivet

Dansk Center for Hjernerystelse er gået sammen med en patientforening, faglige selskaber og rehabiliteringscentre om at udarbejde fire vejledninger, som er baseret på aktuel bedste viden og faglig konsensus mellem de involverede parter. Vejledningerne er målrettet unge, voksne og forældre til førskolebørn og skolebørn, og indeholder information og anbefalinger om hjernerystelse.

”Vi udgiver en vejledning til hver af de fire målgrupper, da der kan være forskel på, hvad en forælder til et førskolebarn eller skolebarn har brug for at vide, og hvad en ung eller voksen har brug for at vide i forhold til det liv, de fører. Nu er vejledningerne klar til at komme ud at leve på skadestuer og hos almen praktiserende læger i hele Danmark til gavn for de patienter, der lige har fået en hjernerystelse”, fortæller fysioterapeut, Irene Conradsen, der er projektleder og akademisk medarbejder på Dansk Center for Hjernerystelse.

Download vejledninger

Download de fire vejledninger til patienter med hjernerystelse

 

Kilder

1: Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B. Scandinavian guidelines for initial management

of minimal, mild and moderate head injuries inadults: an evidence and consensus-based update. BMC Medicine 2013, 11:50

2: Astrand R, Rosenlund C, Undén J. Scandinavian guidelines for initial management of minor and moderate head trauma in children. BMC Medicine (2016) 14:33.

3: Rytter HM, Graff HJ, Henriksen HK, et al. Nonpharmacological Treatment of Persistent Postconcussion Symptoms in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis and Guideline Recommendation. JAMA Netw Open. 2021;4(11):e2132221.

4: Marshall S, Bayley M, McCullagh S, Berrigan L, Fischer L, Ouchterlony D, Rockwell C, Velikonja D, et al. Guideline for Concussion/ Mild Traumatic Brain Injury and Prolonged Symptoms: 3nd Edition (for Adults 18+ years of age). Ontario Neurotrauma Foundation, 2018.

5: Silverberg ND, Iaccarino MA, Panenka WJ, Iverson GL, McCulloch KL, Dams-O’Connor K, Reed N, McCrea M; American Congress of Rehabilitation Medicine Brain Injury Interdisciplinary Special Interest Group Mild TBI Task Force. Management of Concussion and Mild Traumatic Brain Injury: A Synthesis of Practice Guidelines. Arch Phys Med Rehabil. 2020 Feb;101(2):382-393.

6: McCrory P, Meeuwisse W, Dvořák J, Aubry M, Bailes J, Broglio S, Cantu RC, Cassidy D, Echemendia RJ, Castellani RJ, Davis GA, Ellenbogen R, Emery C, Engebretsen L, Feddermann-Demont N, Giza CC, Guskiewicz KM, Herring S, Iverson GL, Johnston KM, Kissick J, Kutcher J, Leddy JJ, Maddocks D, Makdissi M, Manley GT, McCrea M, Meehan WP, Nagahiro S, Patricios J, Putukian M, Schneider KJ, Sills A, Tator CH, Turner M, Vos PE. Consensus statement on concussion in sport-the 5th international conference on concussion in sport held in Berlin, October 2016. Br J Sports Med. 2017 Jun;51(11):838-847.