Spring til indhold

Dansk Center for Hjernerystelse skal stå i spidsen for ny National Klinisk Retningslinje

Sundhedsstyrelsen har godkendt Dansk Center for Hjernerystelse til at udforme den allerførste Nationale Kliniske Retningslinje for hjernerystelse. Retningslinjen sætter fokus på ikke farmakologisk behandling af længerevarende følger efter hjernerystelse.

Den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) for hjernerystelse vil ligge til grund for, hvilke non-farmakologiske behandlinger hjernerystelsesramte med længerevarende følger skal tilbydes.

– Vi er meget stolte over at være det videnscenter, som skal stå i spidsen for den Nationale Kliniske Retningslinje for hjernerystelse. Herigennem vil vi kunne give anbefalinger til, hvordan mennesker med langvarig hjernerystelse fremover skal behandles. Vi betragter også godkendelsen fra Sundhedsstyrelsen som en anerkendelse af, at der er et behov for retningslinjer på området, siger Hana Malá Rytter, der er Ph.d., lektor i neuropsykologi og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse.

Nationale Kliniske Retningslinje for hjernerystelse

Forsiden til den nye Nationale Kliniske Retningslinje

25.000 behandles for hjernerystelse hvert år

Hvert år behandles ca. 25.000 patienter med hjernerystelse i Danmark. Diagnosen vurderes at være en af de oftest benyttede i det danske sundhedsvæsen. Tallene forventes dog at være underestimeret, da mange patienter i første omgang slet ikke henvender sig til almen praksis eller opsøger lægen. Disse patienter indgår derfor ikke i statistikkerne.

5 – 20 % har følger efter seks måneder

Forskning peger på, at 5 – 20 % af de hjernerystelsesramte har vedvarende følger mere end 6 måneder efter, at de har slået hovedet. De langvarige symptomer kan føre til stress, angst og depression. Og de kan påvirke de ramtes tilknytning til arbejdsmarkedet, erhvervelse eller færdiggørelse af uddannelse, socioøkonomisk status og livskvalitet.

I dag findes der ingen standard for, hvordan patienter med hjernerystelse i Danmark skal behandles. Der er derfor et stort behov for at udforme en National Klinisk Retningslinje, der kan sikre en ensartet behandling til patienter med længerevarende følger efter en hjernerystelse. Dette er med henblik på at forebygge ved tidlig indsats og på at behandle vedvarende symptomer.

Tæt samarbejde med faglige selskaber

Dansk Center for Hjernerystelse vil udarbejde den nye Nationale Kliniske Retningslinje for hjernerystelse i tæt samarbejde med: 

  • Dansk Neurologisk Selskab
  • Danske Fysioterapeuter
  • Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi og Dansk Selskab for Sportsfysiologi
  • Selskabet Danske Neuropsykologer
  • Ergoterapeutforeningen
  • Optikerforeningen
  • Dansk Selskab for Kiropraktik.

 

Arbejdet med den Nationale Kliniske Retningslinje går i gang 1. oktober 2019. Resultatet forventes at være klar til september 2020.