Spring til indhold

Ny hjemmeside skal hjælpe hjernerystelsesramte

Et nyt pilotprojekt, der skal munde ud i en ny hjemmeside med information om rehabilitering til mennesker med hjernerystelse, er under opstart. Projektet har særligt fokus på de mennesker med hjernerystelse, som har svært ved at opretholde deres beskæftigelse på arbejdsmarkedet på grund af senfølger efter traumet.

I Danmark får ca. 25.000 personer diagnosen hjernerystelse om året. Tallet skønnes at være højere, da opgørelsen ikke inkluderer de personer, der udelukkende har henvendt sig til egen læge eller de personer, som slet ikke henvender sig til lægen.

En dansk undersøgelse fra 2019, foretaget af et forskerhold med ph.d., Heidi Graff, i spidsen, viste, at 43 % ikke havde direkte tilknytning til arbejdsmarkedet efter 5 år. 19 % havde nedsat arbejdsevne og modtog overførselsindkomster som fleksjob og 5 % modtog førtidspension og havde helt mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

For mange mennesker er arbejde og arbejdslivet en vigtig del af deres identitet, og at skulle tackle langvarige følger efter hjernerystelse kan være vanskeligt, hvis ikke  man får den rette hjælp.

– Hjernerystelse, og især langvarige følger efter hjernerystelse, kan vende op og ned på ens liv, da det kan påvirke ens arbejdsevne og medføre, at man har brug for særlige tiltag og arbejdsrettede initiativer for at kunne vende tilbage til sit arbejde, siger lektor i neuropsykologi, ph.d., Hana Malá Rytter, der er daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse.

Bedre viden og relevant vejledning

Pilotprojektet skal være med til at gøre en forskel for de mange mennesker med langvarige følger efter hjernerystelse, og som skal tilbage til arbejdsmarkedet.

– Vi håber på, at vi med dette projekt kan bidrage til bedre viden og relevant vejledning til at håndtere langvarige følger efter hjernerystelse. Vi tager udgangspunkt i de ramtes egne perspektiver og idéer til, hvad der hjælper. De, der har fået erfaring med processen, har en viden, der også kan være nyttig for andre. Denne viden fokuserer vi så på i dette projekt og kombinerer den med perspektiver fra de klinikere, der til dagligt arbejder med hjernerystelsesramte, forklarer Hana Malá Rytter.

Ny hjemmeside til hjernerystelsesramte

Med udgangspunkt i den viden, vi får fra de ramte selv og klinikere, vil der blive udviklet en ny hjemmeside, der er specielt designet til personer med senfølger efter hjernerystelse.

Når hjemmesiden er færdigudviklet, vil den blive vedligeholdt af Hjernerystelsesforeningen.

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Center for Hjernerystelse, kommunikationsvirksomheden Koppelcom, og Hjernerystelsesforeningen. Projektet er støttet med 800.000 af Rådet for Offerfonden.