National Klinisk Retningslinje for hjernerystelse

Den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse indeholder 7 anbefalinger til behandling af hjernerystelse.  Formålet med denne NKR er at sikre en evidensbaseret indsats i forhold til at opsætte anbefalinger for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse. Behandlingsområder  Den nye NKR indeholder en række anbefalinger til behandlinger inden for … Læs resten af National Klinisk Retningslinje for hjernerystelse