National Klinisk Retningslinje for hjernerystelse

Dansk Center for Hjernerystelse er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at udforme den allerførste Nationale Kliniske Retningslinje om behandling af hjernerystelse. 

Arbejdet med den Nationale Kliniske Retningslinje om behandling af hjernerystelse er godt i gang. Dansk Center for Hjernerystelse forventer at have en National Klinisk Retningslinje om behandling af hjernerystelse klar til efteråret 2020.

National Klinisk Retningslinje for hjernerystelse

Forsiden til ny National Klinisk Retningslinje om behandling af hjernerystelse.

Hvad er en National Klinisk Retningslinje for hjernerystelse?

En national klinisk retningslinje om behandling af hjernerystelse indeholder systematisk udarbejdede udsagn, der kan bruges af fagprofessionelle til at træffe beslutninger om behandling – i dette tilfælde til patienter med hjernerystelse. Patienter, deres pårørende og andre borgere kan også orientere sig i den for at få større indsigt i behandlingsforløb.

Den Nationale Retningslinje får et tværfagligt fokus. Den omfatter personer over 18 år, som er blevet diagnosticeret med en hjernerystelse fra hospital eller primærsektor og oplever symptomer mere end fire uger efter hjernerystelsen.

Denne Nationale Kliniske Retningslinje er afgrænset til udelukkende at omhandle non-farmakologisk behandling. Farmakologisk behandling bliver således ikke behandlet i denne NKR.

 

Hvad er en National Klinisk Retningslinje ikke?

Det er væsentligt at være opmærksom på, at den Nationale Kliniske Retningslinje ikke er en vejledning om behandling af hjernerystelse fra A-Z, ligesom den heller ikke er lovgivning.

Hvad er formålet med en National Klinisk Retningslinje for hjernerystelse?

Formålet med denne Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) er at sikre en evidensbaseret indsats i forhold til at opsætte anbefalinger for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse.

Forventet effekt

Denne Nationale Kliniske Retningslinje vil bidrage til at sikre:

 • Øget viden om behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse til anvendelse i klinisk praksis.
 • Patienter med hjernerystelse modtager bedre rådgivning og vejledning efter behandling på hospital eller konsultation hos praktiserende læge.
 • Patienter med længerevarende symptomer efter hjernerystelse modtaget en mere ensartet og evidensbaseret behandling på nationalt plan.
 • Fremme det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektor

 

Samarbejde om National Klinisk Retningslinje

Arbejdet med den Nationale Kliniske Retningslinje (NKR) udføres i samarbejde med repræsentanter fra forskellige faglige selskaber, og som indgår i arbejdsgruppen:

 • Dansk Neurologisk Selskab
 • Danske Fysioterapeuter, herunder Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi og Dansk Selskab for Sportsfysiologi
 • Selskabet Danske Neuropsykologer
 • Ergoterapeutforeningen
 • Optikerforeningen
 • Dansk Selskab for Kiropraktik

 

Brugerinddragelse

I forbindelse med udformningen af den Nationale Kliniske Retningslinje bliver repræsentanter fra Hjernerystelsesforeningen inddraget som brugere. En repræsentant indgår også i arbejdsgruppen.

Der er desuden etableret en Referencegruppe, som består af:

 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsorganisation
 • Socialstyrelsen
 • Sammenslutning for Danske høre-, tale- og synsinstitutioner i Danmark
 • Dansk psykologiforening
 • Center for Hjerneskade
 • Hans Knudsens Instituttet
 • Hjerneskadeforeningen
 • Dansk Idrætsmedicinsk Selskab