Spring til indhold

Hjælp med at forbedre livet for hjernerystelsesramte med synsvanskeligheder

I Dansk Center for Hjernerystelse søger vi deltagere til vores forskningsprojekt, hvor vi udvikler screeningsværktøjer, der skal bruges til at afdække synsvanskeligheder efter hjernerystelse.

I dag findes der ikke et validt, pålideligt og let-anvendeligt screeningsværktøj, der kan afdække synsvanskeligheder hos personer med hjernerystelse. Det gør, at mange personer med synsvanskeligheder ikke får den rette behandling. Derfor har Dansk Center for Hjernerystelse søsat et projekt, der skal udarbejde og validere et spørgeskema til at afdække synsvanskeligheder efter hjernerystelse. Spørgeskemaet bliver understøttet af optometriske målinger og computerbaseret eye tracking. Tanken er at øge fokus på synsvansligheder efter hjernerystelse, og dermed øge bevidstheden om synvanskeligheder og forbedre behandlingsmulighederne.

Deltagere til test af spørgeskema søges

”Projektgruppen har arbejdet på at udforme et spørgeskema, som på sigt skal kunne være med til at afdække synsvanskeligheder hos personer med hjernerystelse. Vi er nu klar til at teste det på 100 personer med hjernerystelse og synsvanskeligheder og på 100 personer, der ikke har haft en hjernerystelse. Vi søger derfor deltagere fra nu og frem til 1. oktober 2023, fortæller optometrist og akademisk medarbejder”, Ryan Lauridsen fra Dansk Center for Hjernerystelse.

”Da vi i dag ikke har et valideret let-anvendeligt screeningsværktøj til at afdække synsvanskeligheder efter hjernerystelse, er det et vigtigt skridt at få udviklet. Alt for mange personer med hjernerystelse går rundt med synsvanskeligheder, uden at det bliver opdaget i tide, fordi synsskarpheden ofte vil være inden for normalen. Et systematisk review og metaanalyse viser dog, at det funktionelle syn ofte vil være påvirket efter hjernerystelse.1 Det gør det vanskeligt at få en hverdag og et arbejdsliv til at hænge sammen. Det rette screeningsværktøj kan føre til en korrekt udredning og målrettet behandling og dermed blive et vendepunkt for de hjernerystelsesramte”, slutter Ryan Lauridsen.

Deltag og bliv udredt

Når du deltager i projektet og udfylder spørgeskemaet, vil du blive stillet nogle spørgsmål om dig selv og din hjernerystelse. Samtidig får du undersøgt dit funktionelle syn hos en neurooptometrist på Sjælland, og du får kortlagt dine øjenbevægelser gennem eye tracking på IT-Universitet i København.  For at deltage i undersøgelsen, skal du opfylde nedenstående kriterier:

  1. Du skal have stillet diagnosen ”hjernerystelse” af en læge (almen praksis eller skadestue).
  2. Du skal kunne læse og forstå dansk.
  3. Du er i alderen 18-65 år.
  4. Du har fortsat symptomer relateret til et traume i mere end 2 måneder, og der er ikke gået mere end 24 måneder efter skaden er opstået.
  5. Du har ikke været igennem synstræningsforløb med en optometrist i forbindelse med seneste traume.

Honorar og kompensation for transportudgifter til IT- Universitetet

Som tak for din deltagelse i projektet vil du modtage et honorar på 300 kr. Vi vil ligeledes også kompensere dine transportudgifter, hvis du selv kører i bil eller benytter dig af offentlig transport.  

For at deltage i projektet, skal du selv betale for udredningen hos neurooptometristen. Der er dog enkelte kommuner og forsikringsselskaber, der hjælper med betaling af den funktionelle synsundersøgelse og evt. efterfølgende rehabilitering. Kontakt din egen kommune eller forsikringsselskab for at høre mere.

Selvom der er en egenbetaling for at deltage i projektet, så håber vi stadigvæk, at du har lyst til at deltage. Din hjælp vil få stor betydning for mange personer med synsvanskeligheder efter hjernerystelse.  

Er du interesseret? Så kontakt en af følgende optometristklinikker:

  • Privatsyn, Rødovre, tlf. 36 41 95 40
  • Roskilde Synspleje, Roskilde, tlf. 46 35 30 95
  • AP Synspleje, Værløse, tlf. 28 25 60 42

Har du spørgsmål til projektet, kan du skrive til os på ryan.lauridsen@cfh.ku.dk

Læs også:

https://dcfh.dk/vigtigt-at-opdage-synsvanskeligheder-tidligere-hos-hjernerystelsesramte/

https://dcfh.dk/screeningsvaerktoej-til-maaling-af-visuelle-symptomer-hos-hjernerystelsesramte-er-under-udvikling/

Kilder

1: Merezhinskaya N. m. fl. Visual Deficits and Dysfunctions Associated with Traumatic Brain Injury: A Systematic Review and Meta-analysis. Optom Vis Sci. 2019 Aug;96(8):542-555.