Spring til indhold

Har naturbaseret terapi en effekt på personer med længerevarende følger efter hjernerystelse?

Forskergruppen Natur, Sundhed & Design ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har søsat et nyt projekt, der skal undersøge, om naturbaseret terapi (NBT) kan reducere symptomer hos personer med længerevarende følger efter hjernerystelse.

Mange personer med længerevarende følger efter hjernerystelse kan opleve kognitive, sansemotoriske og emotionelle symptomer som f.eks. nedsat humør, irritabilitet, mangel på motivation og en større sensibilitet over for stress. Det sociale liv kan også blive påvirket, da den mentale træthed kan reducere overskuddet til at tage del i sociale relationer og hverdagsaktiviteter.

Rent forskningsmæssigt er der noget, der tyder på, at naturmiljøer, hvor der er mulighed for at træne fysisk, at blive sansemæssigt stimuleret og at være social med andre mennesker, kan have en positiv effekt på mennesker med bl.a. stress og hjerneskader.

Pilotstudie viste lovende resultater

Forskergruppen Natur, Sundhed & Design på Københavns Universitet har gennem et pilotstudie undersøgt, om brugen af naturbaseret terapi til personer med længerevarende følger efter hjernerystelse kan have en effekt. Studiet viste lovende resultater, da deltagerne oplevede et signifikant fald i deres symptomer.1

”Mennesker med længerevarende følger efter hjernerystelse har ofte svært ved at holde koncentrationen i samtaler, og oplever ofte, at de bliver udmattede af det. Men deltagerne i pilotprojektet oplevede, at samtalerne var mindre krævende, når de var i naturmiljøet. Det skyldtes bl.a., at akustikken udenfor var bedre, og at det er nemmere for deltagerne at trække sig, end hvis de sad indenfor i et rum,” forklarer lektor Sus S. Corazon, der er en del af forskergruppen Natur, Sundhed & Design på Københavns Universitet. 

Større projekt om brug af naturbaseret terapi

Deltagergruppen i pilotprojektet var dog meget lille, og det kræver en større undersøgelse for at validere den naturbaserede behandlingsform. Derfor vil forskergruppen fra Københavns Universitet i samarbejde med Center for Hjerneskade igangsætte et større forskningsprojekt for at undersøge, om NBT kan mindske de kognitive, sansemotoriske og emotionelle symptomer hos personer med længerevarende følger efter hjernerystelse. Herigennem vil de hjernerystelsesramte forhåbentlig opleve, at deres generelle velbefindende og livskvalitet vil blive forbedret.

Terapihaven Nacadia

Det naturbaserede terapiforløb, som deltagerne i projektet vil gå igennem, vil foregå i terapihaven Nacadia i Arboretet i Hørsholm. Terapiforløbet vil bestå af sansemotoriske øvelser, let til moderat fysisk aktivitet, afspændingsøvelser og undervisning i symptomhåndtering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Terapihaven Nacadia er særlig velegnet til naturbaseret terapi. Den ligger i et naturskønt arboret, som indeholder Danmarks største samling af forskellige træer og buske. Haven er designet ud fra forskernes viden om, hvordan grønne omgivelser får mennesker til at restituere, og den er anlagt som en vild skovhave med rolige grønne omgivelser i et afskærmet område. Det gør, at man kan føle sig ugeneret og tryg, når man er der. Derudover er der etableret bålplads til socialt samvær og siddesteder rundt omkring i haven, hvor man kan trække sig tilbage og slappe af,” siger Sus S. Corazon fra forskningsgruppen.

Projektet starter op i begyndelsen af 2023. Men allerede fra januar 2023 vil Center for Hjerneskade begynde at teste potentielle deltagere for at sikre, at deltagerne opfylder kriterierne for at kunne deltage i projektet.  

 

Vil du deltage i projektet, så læs mere her.

 

Kilder

1: Corazon, S.S., Sidenius, U., Olsen, L., and Olsen A.M. (2019). Nature-based therapy for people suffering from postconcussion

syndrome – A pilot study. International Journal Health, 11, 1501-1517.