Spring til indhold

Gåture med neurooptometrist for personer med synsvanskeligheder efter hjernerystelse

Hjernerystelsesforeningen har sammen med nogle neurooptometrister udviklet et nyt tilbud til personer med hjernerystelse, hvor de under gåture i naturen får gode råd og information af en neurooptometrist om hjernerystelse og synsvanskeligheder.

Synssansen er en af de vigtigste sanser, vi har, og når den ikke fungerer optimalt efter hjernerystelse, kan det være en udfordring at få en hverdag og et arbejdsliv til at fungere. Personer med hjernerystelse møder ofte også en manglende forståelse fra omverdenen. Alt det gør, at nogle begynder at tvivle på sig selv.

Gåture med neurooptometrist for personer med hjernerystelse

Klogere på synsvanskeligheder

Med det nye tilbud om at gå i naturen til personer med hjernerystelse, får deltagerne mulighed for at blive klogere på deres synsvanskeligheder ved at få information og gode råd fra en neurooptometrist med viden om synsvanskeligheder og hjernerystelse.

”Vi planlægger gåturene sådan, at vi undervejs kan bruge omgivelserne til at snakke om synet og lave forskellige småøvelser for synet. For eksempel kan vi snakke om, hvad der sker, når lyset mellem træerne bliver for skarpt eller flimrer. Jeg kan også finde på at bede deltagerne om at tage en pind og prøve at bevæge den tættere ind mod næsen. Så tæt, at den kommer til at fremstå dobbelt. Udholdenhed kan nemlig være blevet en stor udfordring. Ud fra øvelserne snakker vi om, hvad der sker, og jeg giver fif til, hvad de så kan gøre,” fortæller neurooptometrist Thomas Kirkfeldt, der ejer Klinik for syn og udvikling i Billund, og som er en af initiativtagerne i projektet.

Lærerigt at møde neurooptometrist og andre med hjernerystelse

Ud over en neurooptometrist deltager også altid en frivillig på hver gåtur. De frivillige har også haft en hjernerystelse, og kan derfor nemt sætte sig ind i deltagernes udfordringer. Det sociale på gåturene har vist sig at have ligeså stor værdi for deltagerne som de råd, neurooptometristen giver.  

”Flere af deltagerne på min tur nævnte, at det var godt at møde en neurooptometrist med særlig viden om synet og hjernerystelse. De gav også udtryk for, at de var glade for at møde andre hjernerystelsesramte i nogle anderledes og mere afslappende rammer i naturen. Og at det var rart at tale med andre, som kæmper med nogle af de samme symptomer som dem selv, og at høre om andres erfaringer med forskellige behandlingstilbud,” forklarer Morten Rahbek Sørensen, der er frivillig på gåturene ved Holstebro.  

Naturen kan have terapeutisk effekt

”Rent forskningsmæssigt er der noget, der tyder på, at naturterapi kan have en effekt på mennesker med bl.a. stress. Selvom det er et meget ungt forskningsområde, er der nogle præliminære studier, der viser en gavnlig effekt af at opholde sig i naturen. Det er også naturens terapeutiske effekt, man formodentligt forsøger at udnytte i tilbuddet om at gå i naturen med en neurooptometrist for hjernerystelsesramte, hvor det at mødes med andre, bruge synet og lave nogle øvelser i de grønne omgivelser, giver en anden effekt, end hvis man mødtes indendørs og lavede øvelserne der,” siger lektor i neuropsykologi, Hana Malá Rytter, ph.d. og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse.

Målrettet hjernerystelsesramte med synsvanskeligheder

Gåturene bliver tilrettelagt efter, at det er personer med hjernerystelse, der skal kunne deltage. De varer en lille halv time, og foregår et sted i naturen, hvor der ikke er alt for meget støj, hvor der er overkommelig transporttid, og hvor terrænet ikke er alt for udfordrende, men stadigvæk kan give lidt udfordring for synet og balancen. Undervejs bliver der holdt korte pauser og små aktiviteter for synet.

Idéen udspringer fra

Idéen til gåturene kom fra neurooptometrist Mogens Henriksen, der vendte forslaget med Hjernerystelsesforeningen og Irisgruppen, som Thomas Kirkfeldt blandt andet er en del af.  

Gåturene er nu blevet testet af i et lille års tid, og tilbuddet er så småt begyndt at spire rundt omkring i Danmark. Tanken er, at der skal startes flere gå hold op.  

Kontakt

Lyder tilbuddet om gåture med en neurooptometrist som noget for dig, så kan du kontakte Hjernerystelsesforeningen på kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk for at høre, om der er nogle gåture i nærheden af, hvor du bor.