Spring til indhold

Neurodagen 2022

  • af

Dato/klokkeslæt
Dato - 25. oktober-2022
Hele dagen


Socialstyrelsen og Komponent afholder Konferencen Neurodagen den 25. oktober 2022 i Odense.
Konferencen tager udgangspunkt i socialområdet og viderefører fokus på krydsfeltet mellem hjerne, sociale perspektiver og psyke.

Her fra videnscenteret deltager Hana Malá Rytter, der er cand.psych, ph.d., lektor i neuropsykologi og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse med et oplæg om evidensbaseret viden om hjernerystelse og behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse.

Program 

09:30  Velkomst og morgenmad

10:00  Velkomst og rammesætning

// Bjarne Richter Bjelke, chefkonsulent, Komponent

10:10  At genvinde sproget
Hvad sker der, når man mister sproget fra den ene dag til den anden? 1/3 af de mennesker, der rammes af en blodprop, får følgevirkningen afasi. Det er en sprogforstyrrelse, der påvirker evnen til at forstå sprog eller sammensætte forståeligt sprog. Yago Bundgaard var rektor på Langkaer gymnasium og aktiv i de offentlige debatter, indtil han en dag pludselig mistede sproget efter to blodpropper i hjernen. Hør hans fortælling om at få vendt op og ned på tilværelsen og kæmpe sig til langsomt at få sproget tilbage.

// Yago Bundgaard

10:35  Åben Dialog
Åben Dialog er en dialogisk og netværksorienteret tilgang, hvor vi støtter den enkelte borger i det, der er vigtigt nu og her – på vej videre i livet. Vi inviterer os, som samarbejdspartnere, ind i samtaler med borgeren om det, der viser sig vigtigt for ham eller hende, her og nu. I tæt samspil med borgeren, rammesætter vi Åben Dialog Netværkssamtaler, hvor vi involverer hans eller hendes betydningsfulde private og professionelle netværk til at tale med om det, der er vigtigt for ham eller hende at tale om. Lokale, nationale og internationale erfaringer peger på, at vi, med Åben Dialog, styrker mulighederne for, at borgerens stemme er toneangivende, at netværkets ressourcer kan mobiliseres, og at indsatser på tværs af faglige kompetencer og organisatoriske kontekster bliver koblet sammen i samarbejdet på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

// Maja Hørby Schou, peer medarbejder på Åben Dialog uddannelsen i Aarhus og Mie Leer, udviklingskonsulent og projektleder, Job, Udsatte og Socialpsykiatri, Aarhus kommune.

11:15  Pause

11:35  Evidensbaseret viden om hjernerystelse og behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse
Sundheds- og ældreministeriet etablerede i 2019 videnscenter Dansk Center for Hjernerystelse (DCFH). Formålet er at samle og formidle evidensbaseret viden om hjernerystelse for fagpersoner og personer med hjernerystelse på tværs af sektorer og praksisser. DCFH arbejder ligeledes med fremme fokus på faglige anbefalinger og er aktuelt i gang med at udarbejde den første nationale retningslinje for ikke-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse.

// Hana Malá Rytter, cand.psych, ph.d., lektor i neuropsykologi, leder af Dansk Center for Hjernerystelse (DCFH)

12:10  Frokost

13:10  Sessioner
Du kan vælge mellem seks sessioner. Se sessionsoversigten.

14:00  Pause – find tilbage til plenum

14:20  Personlige erfaringer som et professionelt redskab
I dag ansættes der i stigende grad peer medarbejdere i både regionale og kommunale psykiatriske tilbud. Disse medarbejdere er tidligere patienter, som nu bruger deres personlige erfaringer med psykisk sygdom til at hjælpe nuværende patienter og fremme en recovery-orienteret tilgang i psykiatrien. I oplægget præsenteres fund fra en større kvalitativ undersøgelse af ansættelsen af peer medarbejdere, og der gives et indblik i, hvordan disse medarbejdere balancerer deres dobbeltrolle som tidligere patient og nu professionel, og hvordan patienter og sundhedsfagligt personale forholder sig til denne nye medarbejdergruppe.

// Malene Lue Kession, ph.d., VIVE

14:50  Narrativ medicin og bevidstheden om empati
Narrativ medicin er et nyt felt, hvor skønlitteratur bruges til at fremme bevidsthed om empati. Det er snarere en metode, hvor man bruger digte, noveller og (uddrag af) romaner til en række forskellige formål i uddannelsen af sundhedsprofessionelle. Et af disse formål er at fremme en opmærksomhed på værdierne og hæve niveauet af empati mellem behandler og behandlet. Narrativ medicin har desuden til formål at opbygge og fastholde en professionel nysgerrighed over for de små, men vigtige nuancer og detaljer i patienternes sygehistorier, som de kommer til udtryk gennem sproget, herunder metaforer og det usagte. Det er også et formål at styrke behandlerens egenomsorg. Sundhedsprofessionelle mister til tider sig selv af syne, når de behandler syge, fordi de ofte er konstant overbebyrdede og gang på gang konfronteres med grænseerfaringer i menneskers liv.

// Morten Sodemann, professor & PI Patientologi, Klinisk Institut Narrativ medicin, SDU

15:30  Farvel og tak for i år

 

Tilmeldingog pris

Der er tilmeldingsfrist 25. august 2022. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb og foregår hos Komponent, hvor du også kan hente programmet.

Hvis der ikke er overtegnet, kan man også tilmelde sig efter fristen.

Pris: 1.990,00 kr. ekskl. moms.

Tilmeld dig her.