Spring til indhold

Neurodagen 2020 online – Hjernen i socialt perspektiv

Dato/klokkeslæt
Dato - 21. oktober-2020
9:00 - 15:30


Socialstyrelsen og COK afholder Neurodagen – Hjernen i socialt perspektiv – online.

Der har i mange år været en stor interesse i, hvordan vores hjerne fungerer, og hvordan den er indrettet. Fagpersoner taler derfor også om, at vi i dag har et neuro-paradigme, der blandt andet indebærer, at f.eks. kognitive og psykosociale udfordringer ses som ”indlejret” i individet, implicit hjernen.

Formål

Et af formålene med Neurodagen er at fastholde et bio-psykosocialt perspektiv f.eks. på kognitive og psykiske skader og problemstillinger som ADHD og autisme – og dermed give ny næring til tværfaglige og tværsektorielle forståelser. På Neurodagen bliver blikket rettet mod forskning og indsatser, hvor både en ny forståelse af hjernen og sociale tilgange i relation hertil er i spil og kan berige hinanden gensidigt.

Oplægsholder fra Dansk Center for Hjernerystelse

Hana Malá Rytter, ph.d., lektor i neuropsykologi og leder af Dansk Center for Hjernerystelse holder oplæg på neurodagen med titlen:
Evidensbaseret viden om hjernerystelse og behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse.

Hana præsenterer DCFHs arbejde med særlig fokus på evidensbaseret viden og resultater af arbejdet med den nationale kliniske retningslinje for hjernerystelse.

Program

Se det øvrige program for Neurodagen – online event.

Sted

Neurodagen 2020 bliver afholdt online.

Tilmelding

Læs mere og tilmeld dig Neurodagen.