Spring til indhold

Aflyst kursus: Hjernerystelse på kort og lang sigt med fokus på hjernen, symptomerne og behandling

Dato/klokkeslæt
Dato - 02. april-2020
10:00 - 17:00

Lokation
Dansk Psykolog Forening København, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø


Aflysning

Kurset er aflyst pga. risikoen for coronavirus.

Formål

Formålet med kurset er, at du tilegner dig opdateret teoretisk og praktisk viden om hjernerystelse og det postcommotionelle syndrom. Dereudover får du input vedr. behandlingen af længerevarende følger efter hjernerystelse. Kurset retter sig primært mod voksenområdet.


Læringsmål

Dette kursus giver dig den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om hjernerystelse og langvarige følger heraf.

Dette vil gøre dig i stand til:

  • At identificere symptombilledet som følge af en hjernerystelse
  • At lægge en strategi for behandlingen af længerevarende følger efter hjernerystelse
  • At identificere faktorer der kan komplicere og influere på bedringsprocessen
  • At målrette behandlingen til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt drage konklusioner ift. yderligere intervention


Målgruppe

Psykologer, der møder hjernerystelsesramte i sit virke, men som ikke har hjernerystelse som sit specialeområde (fx privatpraktiserende psykologer, kommunalansatte psykologer, psykologer ved forsikringsselskaber)


Undervisere

Lektor Hana Mala Rytter, cand.psych, ph.d., Leder af Dansk Center for Hjernerystelse. Har beskæftiget sig med hjernerystelse siden 2010, og har skrevet adskillige indlæg og artikler om emnet. Hun har stærk neurofaglig baggrund, bred viden om hjernen og overblik over aktuel forskningsmæssig udvikling. Hun har stået i spidsen for forskningsprojektet ”En hjernerystelse, der varer ved – slut med langvarig sygemelding”. Behandler ligeledes commotio-ramte i hospitalsregi.

Nicole Deleu, cand.psych. aut., Center for Hjerneskade, specialiseret i behandling af følger efter hjernerystelse. Har arbejdet klinisk med hjernerystelser på Center for Hjerneskade siden 2013 og varetaget behandlingen ifbm. forskningsprojektet ”En hjernerystelse, der varer ved – slut med langvarig sygemelding”. Arbejder aktuelt med behandling samt udvikling, formidling og undervisning i Center for Hjerneskades commotio-enhed.

Peter Christiansen, cand.psych. aut., Center for Hjerneskade, specialiseret i behandling af følger efter hjernerystelse. Har arbejdet klinisk med hjernerystelse på Center for Hjerneskade siden 2010 og varetaget behandlingen ifbm. forskningsprojektet ”En hjernerystelse, der varer ved – slut med langvarig sygemelding”. Arbejder aktuelt med behandling, udvikling og formidling samt intern og ekstern undervisning i Center for Hjerneskades commotio-enhed.


Undervisningsform

Kombination af oplæg, case-præsentationerne, og diskussioner af hhv. cases og praksis i plenum.


Temaer i kurset

  • Strukturelle og biokemisk forandringer i hjernen i forbindelse med en hjernerystelse
  • Diagnosekriterier og symptombillede
  • Den bio-psyko-sociale forståelsesmodel
  • Adfærdsmæssige og psykologiske reaktioner og håndteringsstrategier
  • Tilbagevenden til aktivitet samt arbejde/uddannelse

 

Du skal forberede dig til kurset.

Læs mere om kurset, forberedelse, tilmelding og pris.