Spring til indhold

Kursus: Hjernerystelse på kort og lang sigt med fokus på hjernen, symptomerne og behandling

Dato/klokkeslæt
Dato - 10. september-2020
10:00 - 17:00


Det er et heldagskursus, som henvender sig til psykologer, der møder hjernerystelsesramte i deres arbejde, men som ikke har hjernerystelse som deres specialeområde (fx privatpraktiserende psykologer, kommunalansatte psykologer, psykologer ved forsikringsselskaber).

Kurset giver dig den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om hjernerystelse og langvarige følger heraf.

Kurset gør dig i stand til

  • At identificere symptombilledet som følge af en hjernerystelse
  • At lægge en strategi for behandlingen af længerevarende følger efter hjernerystelse
  • At identificere faktorer der kan komplicere og influere på bedringsprocessen
  • At målrette behandlingen til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt drage konklusioner ift. yderligere intervention

Undervisere

Lektor Hana Mala Rytter, cand.psych, ph.d. og Leder af Dansk Center for Hjernerystelse. Hana har beskæftiget sig med hjernerystelse siden 2010 og har skrevet adskillige indlæg og artikler om emnet. Hun har en stærk neurofaglig baggrund, bred viden om hjernen og overblik over aktuel forskningsmæssig udvikling. Hun har stået i spidsen for forskningsprojektet ”En hjernerystelse, der varer ved – slut med langvarig sygemelding”. Hana behandler ligeledes commotio-ramte i hospitalsregi.

Nicole Deleu, cand.psych. aut. og arbejder i Center for Hjerneskade. Nicole er specialiseret i behandling af følger efter hjernerystelse.  Hun har arbejdet klinisk med hjernerystelser på Center for Hjerneskade siden 2013 og varetaget behandlingen i forbindelse med forskningsprojektet ”En hjernerystelse, der varer ved – slut med langvarig sygemelding”. Hun arbejder aktuelt med behandling samt udvikling, formidling og undervisning i Center for Hjerneskades commotio-enhed.

Peter Christiansen, cand.psych. aut.  og arbejder i Center for Hjerneskade. Peter er specialiseret i behandling af følger efter hjernerystelse. Han har arbejdet klinisk med hjernerystelse på Center for Hjerneskade siden 2010 og har også varetaget behandlingen i forbindelse med forskningsprojektet ”En hjernerystelse, der varer ved – slut med langvarig sygemelding”. Peter arbejder aktuelt med behandling, udvikling og formidling samt intern og ekstern undervisning i Center for Hjerneskades commotio-enhed.

Undervisningsform

Kombination af oplæg, case-præsentationerne og diskussioner af henholdsvis cases og praksis i plenum.

Sted

Kurset foregår hos Dansk Psykolog Forening i København. Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Tilmelding

Læs mere og tilmeld dig kurset.