Spring til indhold

Kursus: Hjernerystelse og hjernens plasticitet

  • af

Dato/klokkeslæt
Dato - 17. september-2021
9:00 - 17:00


I januar 2021 udkom en ny NKR om senfølger efter hjernerystelse som bl.a. sætter fokus på manuel behandling og generel håndtering af patienter med hjernerystelse eller senfølger deraf. Kurset vil give dig et indblik i den nye NKR, hjernerystelse og neuro-rehabilitering samt hjernens plasticitet.

På dette kursus vil Jan Hartvigsen komme ind på den nye Nationale Kliniske Retningslinje for hjernerystelser og senfølger. Her vil I få et indblik i evidens inden for området, og hvordan kiropraktorerne kan have en rolle i håndteringen af denne patientgruppe.

Lektor i neuropsykologi, ph.d., Hana Malá Rytter,  og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse vil undervise i, hvad hjernerystelser egentlig er, hvordan de kan diagnosticeres, og hvordan de kan håndteres.

Derudover vil Hana komme ind på neuro-rehabilitering, som er et felt mange kiropraktorer ikke føler sig stærkest i, men som er meget relevant at kende til, hvis man beskæftiger sig med hjernerystelser og andre neurologiske skader. I relation til hjernerystelser og neuro-rehabilitering vil Hana også tale om hjernens plasticitet generelt – hvad det er og hvad det kan bruges til?

Fysioterapeut Lisbeth Lund Pedersen, vil med afsæt i sin praktiske erfaring og sit arbejde med de nationale kliniske retningslinjer introducere en systematisk tilgang til screening af de bevægelsesrelaterede domæner, der kan være påvirket efter en hjernerystelse: cervical columna, det vestibulære/ okulomotoriske system, autonom dysfunktion/ anstengelsesintolerance og motorisk funktion.

Andre fokusområder på kurset vil være de psykosociale aspekter i håndteringen af folk med senfølger efter hjernerystelse, herunder energiforvaltning og gradueret tilbagevenden til skole/arbejde/sport. For forståelsen af den hele patient og en indsigt i den verden de bevæger sig i, berøres også de krav, muligheder og pligter, der er forbundet med sygemelding.

Kiropraktor Dorthe Brandborg Olsen giver sit bud på, hvordan vores faggruppe kan hjælpe patienter med hjernerystelse og senfølger deraf. Hun har gennem de senere år haft en stigende tilgang af denne patientgruppe, og har således oparbejdet praktisk klinisk erfaring med håndtering og behandling af dem. Information, kommunikation og en dybtgående anamnese er central, men objektivt er der også forhold, vi kan være ekstra opmærksomme på at inddrage i behandlingsplanen. Undervisningen vil være fokuseret på praktiske eksempler, erfaringsudveksling og cases.

Hvis du har interesse i hjernerystelser, hjernes plasticitet og håndtering af patienter med hjernerystelser og senfølger, så kom med til at foredrag med nogle af landets dygtigste indenfor dette felt. Kurset vil blive en kombination af teori, cases og dialog.

Læs mere om kurset, tilmelding og priser.

Målgruppe

Kurset er for kiropraktorer.

Sted

Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København.