Spring til indhold

Kursus: Hjernerystelse hos børn og unge

Dato/klokkeslæt
Dato - 30. april-2020
10:00 - 17:00

Lokation
Dansk Psykolog Forening København, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø


Formål

Formålet med kurset er, at du tilegner dig opdateret teoretisk og praktisk viden om hjernerystelse og længerevarende følger efter hjernerystelse hos børn og unge samt får input vedr. behandling.


Læringsmål

Dette kursus giver dig den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om hjernerystelse og langvarige følger heraf.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder).
• At identificere symptombilledet som følge af en hjernerystelse hos børn og unge vs. voksne
• At identificere faktorer der kan komplicere og influere på bedringsprocessen
• At kunne tilbyde rådgivning i den tidlige fase efter hjernerystelse hos børn og unge
• At lægge en strategi for behandlingen af børn og unge med længerevarende følger efter hjernerystelse
• At målrette behandlingen til de specifikke symptomer og væsentlige indsatsområder, samt drage konklusioner ift. yderligere intervention


Målgruppe

Psykologer, der møder børn og unge med hjernerystelse i sit virke, men som ikke har hjernerystelse som sit specialeområde (dvs. PPR psykologer og andre kommunalansatte psykologer, hospitalsansatte psykologer, privatpraktiserende psykologer, psykologer ved forsikringsselskaber)

 

Undervisere

Lektor Hana Mala Rytter, cand.psych, ph.d., Institut for Psykologi, Københavns Universitet og neuropsykolog ved Bispebjerg hospital, Neurologisk afdeling. Har beskæftiget sig med hjernerystelse siden 2010 og har skrevet adskillige indlæg og videnskabelige artikler om emnet. Har en stærk neurofaglig baggrund, bred viden om hjernen og overblik over aktuel forskning. Er leder af Dansk Center for Hjernerystelse, som er et videnscenter etableret på en bevilling fra Sundheds- og ældreministeriet med det formål at samle og formidle evidensbaseret viden om hjernerystelse, herunder børn og unge. Behandler ligeledes commotio-ramte i hospitalsregi.

Johanna Sjöblom, cand.psych. aut., Center for Hjerneskade, under specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi. Beskæftiger sig specifikt med behandling af børn og unge med følger efter hjernerystelse. Har været med til at opstarte Hjernerystelsesenhed for børn og unge på Neurocenter for Børn og Unge, Center for Hjerneskade. Har modtaget undervisning ift. børn og unge med hjernerystelse ved Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Toronto, Canada, som i deres Concussion Center tilbyder både tidlig støtte efter hjernerystelse og behandling af vedvarende symptomer efter hjernerystelse.


Undervisningsform

Kombination af oplæg, case-præsentationerne, og diskussioner af hhv. cases og praksis i plenum.


Temaer i kurset

• Diagnosekriterier og symptombillede
• Hjernen i udvikling samt påvirkning ved hjernerystelse
• Den bio-psyko-sociale forståelsesmodel
• Adfærdsmæssige og psykologiske reaktioner og håndteringsstrategier
• Tilbagevenden til skole og fritid
• Behandling afhængig af udviklingsniveau med afsæt i barnet alder

 

Bemærk: Du skal forberede dig før kursusstart.

Læs mere om kurset, pris, tilmelding og forberedelse.