Spring til indhold

Aflyst: Hjernedag om hjerneskade og hjernerystelse

Dato/klokkeslæt
Dato - 11. marts-2020
11:00 - 19:00

Lokation
Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S


Aflysning

Hjernedagen hos Center for Hjerneskade er aflyst pga. udbrud af coronavirus. 

 

I anledning af ”Hjerneugen” inviterer Center for Hjerneskade inden for til ”Hjernedag”. Der er spændende oplæg om hjerneskade og hjernerystelse på programmet. Du kan blandt andet høre Dansk Center for Hjernerystelses daglige leder, ph.d. og neuropsykolog, Hana Malá Rytter, fortælle om langvarige gener efter hjernerystelse – hvem er i risiko for at udvikle dem og hvilken behandling findes.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, men det er vigtigt, at du tilmelder dig.

Tilmeldingsfristen er fredag den 6. marts 2020 kl. 17.00.

Du kan vælge at deltage hele dagen eller i udvalgte oplæg.

Læs her mere om “Hjernedagen”.

Progam

11.00-11.45
Ung med erhvervet hjerneskade
– erfaringer fra ungegruppe og forældreforløb
Marie-Louise Smidt Proschowsky, neuropsykolog, Hjerneskadecenter Virum

På Hjerneskadecenter Virum er børn og unge i højt specialiserede rehabiliteringsforløb efter erhvervet hjerneskade. Her mødes de og deres familier dagligt af et tværfagligt team, der indgår i et tæt samarbejde og samspil med dem, om at komme bedst muligt videre i livet efter skaden. Med udgangspunkt i erfaring fra ungesamtalegrupper, forældreforløb og dagligdagen på centeret med de unge giver neuropsykolog fra centeret i dette oplæg et unikt indblik i de særlige problematikker, der knytter sig til at være et ungt menneske på vej mod et selvstændigt voksenliv, når skaden pludselig rammer. Derudover nogle perspektiver på den særlige forældreopgave der opstår, når skaden indtræffer i ungdommen.

________________________________________

12.00-12.45
Hjernerystelse hos børn og unge – best practice
Anja Rasmussen, neuropsykolog, Hjerneskadecenter Virum

For hovedparten af alle de børn og unge, der pådrager sig en hjernerystelse, er forløbet ganske harmløst. Størstedelen vender efter kort tid tilbage til et alment børneliv. Men hos ca. 2 % kan følgevirkningerne vare op til et år eller mere og blive en alvorlig hindring for deres udvikling.

Hos Hjerneskadecenter Virum arbejder vi ud fra en helhedsorienteret forståelsesramme og bygger vores viden på nyeste forskning i forhold til rådgivning og behandling.

I oplægget vil neuropsykolog fra Hjerneskadecenter Virum beskrive en bio-psyko-social forståelsesmodel af langvarige følger efter hjernerystelse hos børn og unge og Best practice i forhold til behandling.

________________________________________

13.00-13.45
Langvarige gener efter hjernerystelse – prognose og behandling
Hana Malá Rytter, neuropsykolog og leder af Dansk Center for Hjernerystelse

Hvert år slår mange danskere hovedet og får en hjernerystelse. Mens de fleste kommer sig i løbet af de første uger, oplever en betydelig andel langvarige gener. F.eks. har de svært ved at koncentrere sig, kan ikke huske almindelige hverdagsting, er uforståeligt trætte, har fået svært ved at være sammen med flere mennesker ad gangen, har bankende hovedpine, sover dårligt om natten, er lys- og støjfølsomme. Disse symptomer er usynlige og derfor også svære for omverdenen at forholde sig til. Med udgangspunkt i den nyeste forskning kommer foredraget til at pege på, hvilke faktorer har betydning for prognose, og hvad der er af behandlingsmæssige muligheder.

________________________________________

14.00-14.45
Netværket Unge Hjerner
Lea Nielsen, neuropsykolog, Center for Hjerneskade og Stine Harbech, koordinater af Unge Hjerner, Neurorehabilitering Selma Marie

Unge Hjerner er et gruppetilbud for unge med erhvervet hjerneskade i alderen 15-35 år. Gruppen fungerer som en platform for at dele erfaringer, oplevelser og bekymringer med andre i lignende situation, hvor rammerne sættes af fagprofessionelle.

Oplægget sætter fokus på unge med erhvervet hjerneskade, og på betydningen af at kunne spejle sig i jævnaldrende. Vi fortæller om vores erfaringer med målgruppen med særligt fokus på, hvorfor netop samværet med ligesindede har så stor betydning for unge med erhvervet hjerneskade.

________________________________________

15.15-16.00
Yoga og Mindfulness => HOLDET ER FULDT BOOKET
Karen Marie Kaiser Fogedby, Audiologopæd, Neurorehabilitering Selma Marie

Timen handler om at få praktisk erfaring med yin yoga – en meditativ yoga form, der fokuserer på at løsne stivhed og stramhed i krop og sind gennem lange, langsomme, jordnære, statiske stræk og kroppens hengivelse til tyngdekraften. Alle stillinger er siddende og liggende og holdes i 3-5 minutter. Klassen afrundes med en dybdeafspænding. Det teoretiske bliver doseret lidt i løbet af timen, og der er mulighed for spørgsmål efterfølgende. Studier viser, at der er positive resultater på områder som forbedret kognition og sindsstemning samt reduktion af stress ved et længevarende forløb. Ligeledes ses en forbedring af den enkeltes balance. Påklædning er løst, behageligt og varmt tøj.

________________________________________

16.15-17.00
Sara Møller Damgaard (ung skadet)
I samtale med journalist Tina Storgaard Støttrup

Sara fik en erhvervet hjerneskade i 2009, da hun var 20 år og i gang med et sabbatår, inden hun ville læse jura. Sara vil fortælle om sit liv inden hjerneskaden, om rehabiliteringsforløbet og om livet efter hjerneskaden i samtale med Tina, der er journalist og har skrevet bogen om Selma-Effekten. Efter samtalen er der mulighed for at stille spørgsmål til Sara. Bogen om Selma-Effekten beskriver hverdagen på Neurorehabilitering Selma Marie, et højt specialiseret neuro-rehabiliteringstilbud for unge mennesker med erhvervet hjerneskade.

________________________________________

17.15-18.00
På grænsen mellem håb og realisme
Hanne Gullestrup, mor til ung med hjerneskade

Hanne Gullestrup, mor til en søn der fik svære hjerneskader ved en trafikulykke for 15 år siden, beskriver, hvordan hun balancerer støtten til sin søn – i et krydsfelt mellem fagprofessionel realisme og sønnens urealistiske stræben efter at leve et ‘normalt’ liv. Sønnen er idag 38 år og førtidspensionist.

________________________________________

18.15-19.00
Stress og stresshåndtering
Søs Sinnerup Christoffersen, erhvervspsykolog