Spring til indhold

Debat om hjernerystelse: Hvorfor koster hjernerystelse kassen?

Kom og vær med, når Dansk Center for Hjernerystelse inviterer inden for til debat om hjernerystelse: ”hvorfor koster hjernerystelse kassen?” onsdag den 2. september kl. 15.00 – 17.30. Udvalgte forskere og politikere deltager i debatten.

Debat om hjernerystelse

Hjernerystelse er den mest almindelige hovedskade. Ca. 25.000 danskere rammes hvert år af en hjernerystelse, og heraf oplever mellem 5 og 15 procent af de ramte langvarige følger med store konsekvenser for deres arbejdsliv og privatliv. Det kan få store samfundsmæssige omkostninger, hvis en hjernerystelse ikke bliver behandlet og håndteret korrekt.

Nyere dansk forskning peger nemlig på, at hjernerystelsesramte har øget risiko for at ryge ud af arbejdsmarkedet, og dermed miste deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Anden nyere dansk forskning viser, at der er store økonomiske konsekvenser forbundet med hjernerystelser. Både for det enkelte individ i den erhvervsaktive alder og for samfundet.

I Dansk Center for Hjernerystelse samler og formidler vi aktuel evidensbaseret viden og best practice om hjernerystelse, så sundhedsprofessionelle og fagpersoner, som arbejder med mennesker med hjernerystelse kan iværksætte den rette indsats, og så de hjernerystelsesramte kan få den mest optimale behandling.

Debat om hjernerystelse

På et debatmøde vender vi blikket mod, hvad vi i Danmark kan gøre for at mindske de økonomiske konsekvenser og antallet af hjernerystelsesramte, som mister arbejdsmarkedstilknytning.

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med mennesker med hjernerystelse og til personer med længerevarende følger efter hjernerystelse.

Tid og sted

Debatarrangementet finder sted onsdag den 2. september 2020 kl. 15.00 – 17.30 i auditoriet på Amagerfælledvej 56A, 2300 København S.

Pris og tilmelding

Der er desværre ikke flere ledige pladser til vores debatmøde. Du kan i stedet deltage online via live-streaming. Det er gratis at deltage. 

Du tilmelder dig ved at skrive til kontakt@dcfh.dk. Op til debatmødet sender vi dig et link til live-streamingen.

Program

Herunder ses det foreløbige program for debatarrangementet.  

15:00        Velkomst v. Hana Mala Rytter, cand.psych., ph.d. og lektor i
                   neuropsykologi og daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse.

15:10         Hjernerystelse og arbejdsmarked v. Heidi Graff, cand.scient.san.publ.,
                   ph.d. og administrativ medarbejder i Dansk Center for Hjernerystelse.

                  Der er øget risiko for at være delvist eller helt ude af       
                  arbejdsmarkedet, 5 år efter en hjernerystelse. Hvilke grupper
                  af hjernerystelsesramte er i særlig risiko for manglende
                  tilbagevenden til arbejde?

15:30         Analyse v. Peter Fallesen, cand.scient.soc., ph.d. og lektor:

                  Den socio-økonomiske effekt af hjernerystelse hos voksne i
                  den arbejdsdygtige alder.

15:50         Pause

16:10         Patientcase

16.30        Debat med diskussion i spørgsmålene:

                  Hjernerystelse er en ’mild’ tilstand, der oftest ikke er 
                  behandlingskrævende, hvordan kan det være at det kan koste
                  så meget?
                  Hvor er der udfordringer i lovgivningen i dag ift. at hjælpe
                  denne gruppe med indsats? (f.eks. virksomhedspraktik er
                  ofte 13 uger, men ofte er der behov for længere tid).
                  Hvad kan der spares ved at løfte patienterne til et andet
                  forsørgelsesgrundlag?
                  Hvordan sikrer vi, at symptomerne ikke bliver så langvarige
                  / voldsomme, at vi ender med lange sygefravær og at nogle
                  ramte ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet /
                  uddannelsen?
                  Hvad gør vi med konsekvenserne af de langvarige     
                  hjernerystelser?

                 Paneldeltagere:

                  Heidi Graff, Dansk Center for Hjernerystelse
                  Peter Fallesen Rockwool Fonden og Stockholm Univ.
                  Liselott Blixt, medlem FT, DF
                  Iben Sønderup, Soc.Dem., Randers kommune
                  Stine Pokorny Harbech, hjerneskadekoordinator, Brøndby
                  kommune
                  Susanne Frank Glück, socialfaglig specialkonsulent, Hans
                  Knudsens Instituttet
                  Hana Mala Rytter, Dansk Center for Hjernerystelse
                  (moderator)